Nyheter

Företagarna ger bra betyg till Norrköpings kommuns service

I dag presenterade SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sin rapport om hur företagare uppfattade kommunens myndighetsutövning 2018. För Norrköpings kommun ligger NKI (nöjd-kund-index) på samma nivå som året innan.
– Vi vill ha en återkoppling på vad företagarna som varit i kontakt med oss tycker. Genom undersökningen får vi besked från företagarna vad de är nöjda med och vad de tycker vi behöver bli bättre på och vi jobbar hårt för att bli bättre och ständigt utveckla oss, säger Pontus Lindblom näringslivsdirektör.
Kommunerna som ingår i undersökningen ger ett snitt på NKI 72 av 100 möjliga. NKI-värde 72 innebär att företagare generellt sett är nöjda med kommunernas service. Som jämförelse får statliga myndigheter i genomsnitt ett NKI-värde på 58 och Skatteverket som bästa myndighet ett NKI på 70 i Svenskt Kvalitetsindex branschstudier. Norrköping hamnade på NKI 73, vilket är samma nivå som föregående år.
Rapporten visar att det finns ett starkt engagemang för företagsfrågor bland Sveriges kommuner och att företagarna samtidigt blir allt nöjdare med kommunernas service.
– Ett bättre företagsklimat är prioriterat av oss i Kvartetten. Min personliga åsikt är att vi kommer att se ännu bättre siffror framöver och det grundar jag på den återkoppling jag fått från företagare, säger kommunalrådet Reidar Svedahl (L).
Jämfört med andra kommuner i undersökningen tappar Norrköping från plats 70 till plats 90 även om index är oförändrad. Det beror på att fler kommuner har förbättrat sina siffor.
NKI-värde för kommuner i Östergötlands län:
Mjölby kommun, NKI 78
Norrköpings kommun, NKI 73
Linköpings kommun, NKI 70
Finspångs kommun, NKI 70
Motala kommun, NKI 69.
SKL har sedan 2010 gjort sex så kallade öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) har ökat vid varje tillfälle, från 66 till 72 av 100 möjliga.
– Kommunerna utvecklar systematiskt sin företagsservice. Det är en central del i arbetet för ökad tillväxt och ett bättre lokalt företagsklimat. Det är glädjande att arbetet ger konkreta resultat, säger Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal och regional utveckling på SKL.
Fakta om mätningen:Cirka 30 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen. SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance.
Bilden:
Företagare i Norrköping fortsätter att ge bra betyg till kommunens service. Det visar en undersökning som publicerades i dag.
Bild: Nicole Olsson