Nyheter

Svensk stadsplanerare i internationell tävling

Vincent Prats, stadsplanerare på Ramboll, har blivit antagen till en internationell tävling för unga stadsplanerare. Tävlingen, som hålls i Polen i slutet av augusti, arrangeras av VASAB, Vision & Strategies Around the Baltic Sea, och är ett samarbete mellan 11 länder runt Östersjön med syftet att utveckla regionen.
– Vi ska ta fram lösningar på de utmaningar Östersjöregionen står inför. Att bli utvald är stort och det ska bli jättekul. Det som gör det extra spännande är att det vinnande bidraget kommer att presenteras på Vasabs ministerial conference och har därmed möjlighet att bli verklighet, säger Vincent Prats.
Kraven för att få söka till tävlingen är max fem års erfarenhet och den övre åldersgränsen är 35 år. Under fyra dagar i slutet av augusti kommer Vincent och de andra tävlande att samlas i Poznan i Polen, delas in i lag och gemensamt ta fram sina tävlingsbidrag.
– Det blir en utmaning att ta fram lösningar som ska kunna skalas upp i den storleken. Jag är van att jobba med ett område och ska nu växla mellan det lilla kvarteret och den stora världsregionen, säger Vincent.
Vincent kom till Sverige från Kanada 2015 för att studera och har varit anställd på Ramboll i Stockholm i knappt ett år.
– Jag har valt stadsplanering för att jag är intresserad av städernas utveckling, att fundera kring hur vi människor lever, hur vi rör oss, arbetar, reser etc. Vi stadsplanerare kan bidra genom att ta fram hållbara lösningar som förbättrar invånarnas liv. Jag tycker om att det är ett kreativt jobb med så många olika delar, från analys och insamlande av fakta till förslag och till slut en kommunikativ presentation, avslutar Vincent.
Foto: Rosie Alm