Nyheter

Skanska bygger bostadskvarter i Helsingfors, Finland

Skanska har tecknat avtal med Helsingfors Stad om att bygga ett kvarter med fem bostadshus i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt EUR 45 M, cirka 470 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2019.
Husen som kommer att vara belägna i området Kalasatama i Helsingfors kommer att bli sex till åtta våningar höga och totalt kommer 193 lägenheter att byggas. En del av de nya bostäderna kommer att subventioneras eller vara hyreslägenheter. En parkeringsanläggning kommer att byggas under den gemensamma gården och på bottenvåningen kommer det att finnas faciliteter för såväl boende som kommersiella verksamheter.
Bostäderna kommer att få ett automations- och energiinformationssystem som gör det möjligt för boende att övervaka sin egen vatten- och energiförbrukning samt att fjärrstyra sina elektriska apparater med en webbapplikation. I området har miljöeffektivitet beaktats, till exempel genom ett sugsystem för hushållsavfall.
Byggnadsarbetet börjar i april 2019 och alla bostadshus är planerade att färdigställas i början av 2022.
Bild: Skanska