Nyheter

NCC tecknar nytt ramavtal med Specialfastigheter

NCC har tecknat ett nytt ramavtal med Specialfastigheter för större entreprenader. Ramavtalet har en uppskattad totalvolym på mellan 8 och 10 miljarder kronor som fyra upphandlade entreprenörer delar på.
Lunds nya tingsrätt är ett exempel på en byggnad som NCC byggt åt Specialfastigheter i ett tidigare samarbete.
Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar.
Avtalet avser entreprenader större än 100 MSEK inom Specialfastigheters befintliga fastighetsbestånd och eventuellt nya etableringar i Sverige. Ramavtalet har tecknats med fyra entreprenörer som väntas dela på de entreprenader som Specialfastigheter avropar under avtalstiden som löper i 2 år med chans till 2 + 3 års förlängning. Det uppskattade värdet för NCC:s del av avtalet är cirka 2,5 Mdr SEK under en sjuårsperiod.
– Nu tecknar vi vårt andra ramavtal på kort tid med Specialfastigheter och vi ser att det kan bli tydliga synergier mellan uppdragen. NCC har stor erfarenhet av att bygga olika typer av samhällsfastigheter med både höga säkerhetskrav och stort hållbarhetsfokus, så vi vet att vi kan bidra till att skapa värde för Specialfastigheter, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.
För att optimera resultatet i projekten och i ramavtalet, vill Specialfastigheter i högre grad arbeta i samverkan i sina projekt. Det innebär bland annat att parterna samverkar och styr de grundläggande processerna i projektet såsom projektering, produktion, överlämning samt att sätta fastigheten i drift enligt överenskomna mål.
– När vi samlas kring en gemensam målbild, och är tydliga med vad vi ska lösa tillsammans, blir det bra resultat. Det långa samarbete som Specialfastigheter har valt ger oss alla de bästa förutsättningarna för ett förtroendefullt och välorganiserat samarbete där ständiga förbättringar är i fokus, säger Henrik Landelius.
NCC och Specialfastigheter har samarbetat tidigare och färdigställde bland annat Lunds nya tingsrätt under 2018 med ett mycket gott resultat. Projektet blev nominerat till Årets Bygge.
Ramavtalet inleds i april månad. Eventuella uppdrag inom ramavtalet kommer att orderanmälas löpande inom affärsområde NCC Building Sweden.
Bilden:
Lunds nya tingsrätt.
Foto: NCC