Nyheter

Installationsbranschen planar ut på ett högt marknadsläge

132 miljarder kronor omsatte installationsbranschen under 2018. Jämfört med föregående år är det en minskning med 3,5 procent. Bäst gick det för sektorerna tele, data och säkerhet samt industrirör. Marknaden i sin helhet får räkna med en fortsatt minskning både i år och nästa men fortsätter ändå ligga på en hög nivå.
Idag släpper Installatörsföretagen årets första konjunkturrapport som visar att installationsbranschen minskade med 3,5 procent under 2018. Det totala värdet uppgick till 132 miljarder. Där elinstallationer (el) står för 86,7 miljarder kronor medan värme och sanitet (VS) står för 44,8 miljarder kronor. Jämfört med 2017 innebär det en minskning på tre procent för el och fem procent för VS.
– Installationsbranschen har flera goda år att se tillbaka på och det gör att vi ligger på ett högt marknadsläge. Nu pekar mycket på att Sverige lämnar toppen av högkonjunkturen och byggmarknaden svänger nedåt. Det kommer påverka även installationsbranschen, säger Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen.
Den sammanlagda installationsvolymen väntas minska med tre procent i år och en procent under 2020. Detta beror mycket på att den totala volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar och underhåll kommer att minska i år innan utvecklingen planar ut under 2020 till 2021.
– Branschen har många möjligheter eftersom fler och fler får en bättre förståelse för behovet av energieffektivisering. Där är det installatörerna, elektriker och VVS-montörer, som kan göra mycket av jobben. Efterfrågan på solenergi ökar, det får branschen inte missa men inte heller att vara en del av alla de ombyggnationer som sker inom offentliga lokaler och kontorsfastigheter, säger Reijo Mustonen.

Inom installationsmarkanden finns det stora regionala skillnader utifrån olika geografiska områden. Däremot så följer el- och VS-installationer varandra eftersom en stor del av den lokala utvecklingen utgår från byggmarknaden. Sydsverige väntas backa mest medan Stockholm vänder svagt uppåt under 2019.
Två gånger om året sammanställer Installatörföretagen, i samarbete med analysföretaget Industrifakta, installationsmarknadens resultat samt ger en prognos för kommande år.
Bild: Installatörsföretagen/Etsabild AB