Nyheter

1700 namnunderskrifter lämnas över till kommunordförande Jimmy Jansson

Hyresgästföreningen i Eskilstuna har samlat in drygt 1700 namnunderskrifter och dessa ska nu lämnas över till kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges möte den 11 april kl.8.30.
Hyresgästföreningen har bjudit in Jimmy Jansson (S) att personligen ta emot namnunderskrifterna och i och med detta vill föreningen erbjuda alla kommunpolitiker en konstruktiv och öppen dialog om värdeöverföringen och dess konsekvenser för både hyresgästerna och bolaget.
– Vi gör detta för att vi vill se en förändring av ägardirektiven och att värdeöverföringen upphör. Värdeöverföringen är inget annat än en extra skatt på KFASTs hyresgäster, säger Tommy Holm, ordförande i Hyresgästföreningen Eskilstuna.
Bild: KFAST