Nyheter

SVEFF vinner dom om otillbörliga miljö- och hälsopåståenden rörande färg

SVEFF (Sveriges Färg och Lim Företagare) har vunnit en dom i Patent- och Marknadsdomstolen gällande hälso- och miljöpåståenden om färg. I domen från den 5 april 2019 vann SVEFF på alla 23 punkter.
– Det är positivt att domstolen klargör vad som är vilseledande marknadsföring när det kommer till hälso- och miljöpåståenden för produkter. Vi är nöjda med hur domstolen har resonerat och vi tror att alla kan ta lärdom av detta, säger Olof Holmer, VD för SVEFF.
År 2017 stämde SVEFF företaget Färgbygge AB för otillbörliga hälso- och miljöpåståenden i marknadsföringen. SVEFF menade att man gått långt över gränsen för vad man får säga för att sälja sin produkt. Ägaren till bolaget Färgbygge AB valde då att försätta sitt bolag i konkurs och överföra verksamheten till ett annat närstående bolag med likartat namn. SVEFF valde då att stämma ägaren personligen för att undvika att han upprepar den otillbörliga marknadsföringen igen under annat företagsnamn.
SVEFF vann på alla 23 punkter vilket innebär att personen inte kan använda den vilseledande marknadsföringen, eller liknande påståenden, för andra produkter eller andra företag i framtiden. Vite vid överträdelse av domen är beslutat till 500 000 kronor. Domen kan överklagas till 26 april 2019.
– Anledningen till att även personen bakom produkterna har stämts är att vi ser en risk i att nya företag startas och att den vilseledande marknadsföringen fortsätter, säger Olof Holmer.
I marknadsrättsliga mål är det den som ligger bakom marknadsföringen som måste kunna bevisa att påståenden som gjorts är korrekta. Det gäller också påståenden som indirekt framställer marknadens konkurrerande produkter som sämre i jämförelse. De påståenden som gjorts i detta fall, men inte kunde styrkas med fakta och därmed är vilseledande var bland annat:
”Hälso färg”
”unik, miljövänlig inomhusfärg”
”Giftfri färg”
”Förändra, förnya och försköna samtidigt som du bidrar till ett mer hållbart samhälle – i samarbete med naturen”
”…Vi ville ha en färg som du i stort sett kan äta”.
Det SVEFF såg som allvarligast var dock påståenden om att produkterna skulle vara ”fria från konventionella konserveringsmedel som kan orsaka allergier”. Det var helt enkelt inte sant och riskerade att invagga konsumenter och professionella målare i en falsk trygghet.