Nyheter

Rexroth lanserar helhetslösning inom IoT på Bauma 2019

Bosch Rexroths nya Connected Off-Highway Solution är baserad på den välbeprövade IoT-lösningen Bosch IoT Suite, till vilken cirka 3,2 miljoner fordon redan är anslutna.
Som en områdesspecifik och förkonfigurerad version av detta system har Connected Off-Highway Solution skapats med kategorierna Fleet Management, Vehicle Health, Remote R&D och Workflows. Både slutlösningen och de individuellt valbara modulerna kan enkelt kopplas till tredjepartssystem. Omvänt kan de öppna modulerna integreras i befintliga IoT-system på exakt samma sätt. Bosch Rexroth kombinerar därmed expertis inom IoT med beprövad erfarenhet av applikationer inom områdena hydraulik, transmission systems, mekanik, dieselmotorer, elektriska drives och batteriteknik.
Internet of Things (IoT) blir allt viktigare för mobila maskiner. Trots detta finns det en brist på helhetslösningar, speciellt när det kommer till byggmaskiner som kombinerar en tillförlitlig, global IT-infrastruktur som uppfyller relevant lagstiftning med områdesspecifika krav. Detta ändras nu med lanseringen av Connected Off-Highway Solution, utvecklad av Bosch Rexroth tillsammans med partners från Bosch Group. Tack vare detta samarbete kan Bosch Rexroth dra nytta av gruppens stora erfarenhet av massproduktionsskalning och global implementering av IoT. Fram till 2020 kommer Bosch IoT Suite att växa från 3 miljoner till som minst 12 miljoner anslutna fordon.
Den helt öppna modullösningen kopplar samman fordon och deras delsystem via molnet. De många olika funktionerna kan konfigureras individuellt med hjälp av ett brett utbud av appar och öppna utvecklingsmoduler. OEM-företag kan utforma sina egna applikationer samtidigt som maskinuthyrare och andra intressenter kan ta fram nya affärsmodeller eller driva utvecklingen framåt. De befintliga och framtida apparna är uppdelade i olika kategorier med olika fokusområden. För Fleet Management blir det möjligt att bestämma fordonens position, inklusive geofencing för driftsplanering.
För fjärrunderhåll kan information om maskinerna samt processparametrar för delsystemen avläsas. Med Vehicle Health kan mekaniska och hydrauliska system samt dieselsystem övervakas för att förutsäga systemets status, vilket ger detaljerad information om maskinens lastfall som uppstår under användandet. Att det blir möjligt att förutsäga när fordonens delsystem måste ses över betyder att underhållet kan anpassas efter behov. I Workflow-kategorin kan insamlad data överföras till konventionella ERP- och CRM-system, vilket krävs för att kunna skapa hela processkedjor eller underhållsprocesser. Inom detta område jobbar Rexroth nära alla välkända leverantörer.
IoT-tjänster har stor potential och kräver samarbete. Därför har Rexroth anpassat Connected Off-Highway Solution till så många gränssnitt som möjligt. Oavsett om det handlar om att integrera appar från tredje part i Boschs system eller integrationen av individuella moduler i befintliga IoT-system kan OEM-företag och specialanvändare skapa individuellt anpassade lösningar själva. Som en helhetslösning erbjuder Rexroth även ett komplett paket som gör det möjligt för företag att enkelt ansluta sina maskiner. Användaren har ständig insyn i de områden som krävs för att kunna dra värdefulla slutsatser. Informationen finns tillgänglig under hela livscykeln – från utveckling och montering till hela användningsfasen.
Medan många leverantörer är beroende av big data föredrar Rexroth smarta datalösningar med sofistikerade edge analytics. I denna metod förbehandlas all data nära sensorn – det vill säga vid källan – tack vare att sensorer och CAN-data redan finns tillgängliga i fordonet. Detta minskar inte bara kostnaderna för datatrafik, utan avlastar även fordonens styrsystem.
Vid Bauma 2019 kommer Rexroth att presentera Connected Off-Highway Solution samt hålla presentationer för att informera om vår vision om ett skalbart, öppet och lättillgängligt IoT för mobila arbetsmaskiner.