Nyheter

Klart med bygglov för Katrinelund Center i Malmö

Det sista formella hindret är nu avklarat sedan Mark- och Miljödomstolen avvisat motpartens talan. Därmed får Malmö närmare 650 nya studentbostäder inom ett par år.
Nu är det klart att den långa rättsprocessen i Katrinelundprojektet, som omfattar nybyggnation av närmare 650 studentbostäder, är över.
– Överklagandeprocessen har försenat byggstarten med ca ett år, vilket är beklagligt, säger Thomas Melin, styrelseordförande i Koggbron Fastigheter AB.
– Äntligen kan vi se framåt och genomföra projektet som det var tänkt. Inom ett par år kan vi då berika Malmös studenter med närmare 650 nya studentbostäder. Det kommer att göra stor skillnad för alla som vill studera i Malmö och berör även Lund och Helsingborgs studenter på ett mycket positivt sätt, säger Thomas Melin.
Från Malmö Stad har man länge sett med förväntan på uppförandet av dessa studentbostäder som i ett slag kommer att öka Malmös studentutbud med över 30%.
– Jag hoppas att bygget kommer igång snabbt. Vi behöver bostäder, inte minst studentbostäder, säger Märta Stenevi (MP), ledamot i Tekniska nämnden och gruppledare, tidigare ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Ansvarig arkitekt Kristofer Swahn på MIMA arkitekter, som ritat påbyggnaden och följt alla turer i flera år, kan nu äntligen se en byggstart inom en snar framtid.
– Det har varit mycket arbete med att anpassa påbyggnaden efter det befintliga husets och omgivningens förutsättningar och samtidigt skapa en god boendemiljö för studenterna med fokus på trygghet, studiero och social gemenskap. Jag är nöjd med resultatet.
– Nu återstår tekniskt samråd för att få ett så kallat startbesked. Troligtvis kan byggstart därefter ske efter sommaren. Om allt går som planerat kommer vi att ha 646 nybyggda studentbostäder inflyttningsklara hösten 2021.
Malmö-Katrinelund
Katrinelund Center är idag ett köpcenter i centrala Malmö med ett 10-tal hyresgäster på en total yta av 14000 kvm. De största hyresgästerna är bl a Willys, Mekonomen, apoteket samt ett 24/7 Gym.
Ovanpå köpcentret byggs 646 studentbostäder på en sammanlagd yta av15000 kvm. Bostadshuset består av studiolägenheter med en genomsnittlig yta av 23 kvm. Bostäderna byggs runt en stor skyddad och grön atriumgård, med gemensamhetsutrymmen, tvättstugor och cykelförråd i bottenvåningen.
Bild: Mima arkitekter