Nyheter

Wilfast medverkar i transaktioner i Finland och Sverige

Wilfast har, tillsammans med det norska NRP, genomfört ett förvärv av en logistikfastighet om cirka 20.000 kvadratmeter utanför Helsingfors i Finland.
– Det är en nybyggd logistikfastighet på vår nordiska hemmamarknad som passar väl in i vårt huvudsegment logistikfastigheter, säger Mattias Wilson, vd på Wilfast.
Wilfast har haft ett nära samarbete med NRP sedan 2001 och sedan dess tillsammans genomfört fastighetsaffärer överstigande 20 miljarder kronor.
– Affären i Finland är kännetecknande för vår affärsidé att förvärva och förvalta moderna logistikfastigheter med stora och starka hyresgäster med långa hyresavtal.
Förutom att vara medinvesterare i projektet har Wilfast även varit ansvarig för DD-processen.
– Vid sidan av Sverige är både Finland och Danmark intressanta marknader för fastighetsinvesteringar och vi hoppas kunna genomföra fler förvärv tillsammans med NRP.
Samtidigt avyttras tre industrifastigheter om sammanlagt 37.000 kvadratmeter till Logistri Fastighets AB. Fastigheterna ligger i Trelleborg, Härryda och Falköping. Även detta är ett projekt tillsammans med NRP.
– Det är tre välbyggda och välskötta fastigheter som vi har förvaltat under cirka tio år, och nu var det rätt timing att sälja.
Tidigare i år medverkade Wilfast även i en internationell försäljning av en stor fastighetsportfölj med 8 logistikfastigheter i Sverige och Danmark. Denna affär har tidigare kommunicerats till marknaden. Portföljen omfattar ca 400.000 kvadratmeter till ett fastighetsvärde överstigande 4 miljarder kronor.
– Wilfast har på uppdrag av NRP och de nya ägarna fått fortsatt förtroende att förvalta fastigheterna. Det är fastigheter som vi känner väl och där vi ser en fortsatt utvecklingspotential. Det är genom att skapa mervärden för såväl investerare som hyresgäster som vi blir en attraktiv och heltäckande partner när det gäller frågor som rör förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter, säger Mattias Wilson.