Nyheter

Kalmar slott får ny tioårig utvecklingsplan

2009 gick Statens fastighetsverk, förvaltare av Kalmar slott, och Kalmar kommun, ansvariga för slottets publika verksamhet, samman i en tioårig utvecklingsplan för slottet. Detta för att höja slottets attraktivitet och konkurrenskraft som besöksmål. Resultatet blev så lyckosamt att de båda parterna idag undertecknat ytterligare en tioårig plan ”Från bäst till ännu bättre – Utvecklingsplan för Kalmar slott och dess värden, år 2020-2029.
Statens fastighetsverk och Kalmar kommun var redan 2009 överens om att en gemensam plan med högt ställda mål och tydliga strategier var nyckeln för att utveckla Kalmar slott, en av södra Sveriges mest kända och omtyckta kulturhistoriska byggnader. Det var också skälet till att en tioårig utvecklingsplan då sjösattes.
När resultatet från denna satsning nu summeras kan man bland annat se en förstärkt året runt-baserad barn- och familjeverksamhet, en hiss som tillgängliggjort Slottskyrkan, Gröna salen, Sturesalen och Borgstugan, flera nya guidekoncept och inte minst en ny- och ombyggd restaurang. Statistiken visar också den att satsningen lyckats. Slottets öppettider har utökats från 181 dagar till 266, antalet entrébetalande besökare har gått från 59 000 2008 till 112 000 2018 och antalet året runt anställda har nästan fördubblats.
– Utvecklingsplanen som slöts 2009, med gemensamma strategier och ekonomiska medel därtill, har varit avgörande för den utveckling som varit. Det känns därför betryggande men också väldigt roligt att idag få underteckna en tioårig fortsättning. Utvecklingsplanen är ett bra redskap för att säkerställa ett hållbart lokalt engagemang kring våra kulturfastigheter, dess bevarande och utveckling, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.
Öppna postejer och fler utländska besökare
Den nya planen ”Från bäst till ännu bättre – Utvecklingsplan för Kalmar slott och dess värden, år 2020-2029” har flera kvantitativa och kvalitativa mål. Bland dessa kan nämnas att Kalmar slott 2029 ska vara Sveriges mest populära historiska besöksmål för barn, att 40 procent av besökarna ska komma från utlandet och att slottet ska locka till engagemang hos såväl kalmarbor som turister. Bland de konkreta planerna finns bland annat att utöka slottets ytor genom att öppna upp för publik verksamhet i de södra och västra postejerna – två kanontorn som är en viktig del av slottets historia som försvarsverk och fästning – och att skapa en spännande utställning om Gustav Vasa.
– Genom att vi idag skrivit under en ny tioårig utvecklingsplan kan vi strategiskt och praktiskt fortsätta arbetet med att stärka Kalmar slott som nav och motor i länets kulturturism. Det här är ett arbete som såklart gagnar våra besökare men också kulturnäringen eftersom effekterna som utvecklingen av Kalmar slott ger, även får positiva ekonomiska effekter på andra lokala och regionala aktörer, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande.
Foto Åke E:son Lindman