Nyheter

Finja Prefab levererar och monterar betongstommen till Tornhagsskolan

Tillsammans med Teknikbyggarna i Linköping och på uppdrag av Lejonfastigheter i Linköping uppför Finja Prefab betongstommen till utbyggnaden av Tornhagsskolan. Den nya skolbyggnaden i tre våningar kommer ge plats för 340 elever från förskola upp till årskurs 6.
Byggnaden kommer uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, en certifiering utfärdad av Sweden Green Building Council (SGBC). Det innebär att miljöarbete och byggnadens miljöprestanda granskas av en tredje part. Med betongstomme som byggnadsmaterial kommer skolbyggnaden bestå av energieffektiva och hållbara material.
– När vi bygger offentliga byggnader är det alltid med fokus på människan och därför bygger vi hållbara och trygga byggnader med bra inomhusklimat. Betong brinner inte, möglar inte och ger en säker, trygg stomme för alla som vistas i byggnaden. Jag kan därför inte tänka mig ett mer lämpligt material för de viktigaste byggnaderna vi har, våra skolor, säger Kaj Grönvall, vd Finja Prefab.
Den nya skoldelen, som har planerad inflyttning höstterminen 2019, kommer att ha 100 barn i förskolan och 240 barn i årskurs F-6. Byggnaden är skapad som en flexibel skolenhet och modulerna gör att skolan enklare kan anpassas för framtida behov.
Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept.
Bild:
Arkitektgruppen GKAK