Nyheter

Allmännyttan vill bekämpa skenande byggpriser

Anbuden på allmännyttans byggprojekt fortsätter att uppvisa orimliga ökningar, enligt en färsk rapport från Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO.
– Det kostar idag 48 procent mer att slå in en spik än för tre år sedan, sade Jonas Högset, chef Fastighet & Boende, som presenterade rapporten vid en pressfrukost på torsdagsmorgonen på SABO:s huvudkontor i Stockholm City.
Det är mellan åren 2015 och 2018 som de vinnande anbudspriserna på allmännyttans byggprojekt svarar för en nästan 50-procentig ökning, enligt den rapport som konsultföretaget Tyréns sammanställt åt SABO.
Mellan åren 2015 och 2017 skenade anbuden mot höjden med hela 69 procent, enligt rapporten.
Utöver tidigare initiativ för att pressa byggpriserna – som ramupphandlade Kombohus och upphandlingsmodellen Flex – har SABO sedan ett par år arbetat på att bredda den svenska byggmarknaden med anbud från utländska företag.
Att det, enligt allmännyttans egna siffror, i 64 procent av alla upphandlingar bara kommer in 0-2 anbud tas som ett av flera bevis på en illa fungerande marknad.
På senare tid har därför SABO arbetat med målet att identifiera och attrahera utländska bostadsbyggare att ta sig an den svenska marknaden. Det har bland annat skett med hjälp av resor och informationsmöten i Sverige och utomlands och samarbeten med organisationer som Business Sweden och Invest Stockholm.
Bolaget Framtiden Byggutveckling har inom ramen för allmännyttan haft en viktig roll i mötet med utländska bostadsbolag och i sitt arbete för att bredda marknaden och öka byggtakten i Göteborg.
– SABO:s långsiktiga mål med den här satsningen är ökad konkurrens på den svenska byggmarknaden, underströk Jonas Högset på pressmötet.
Fler utländska anbud
I rapporten konstateras nu en ökad utländsk närvaro på svensk byggmarknad. År 2015 lämnades inte ett enda anbud på allmännyttans byggobjekt. Året efter kom det däremot in 18 anbud från utländska byggföretag.
Procentuellt har andelen utländska anbud på de allmännyttiga bostadsbolagens upphandlingar gått från 0 % 2015 till nästan 8 % 2018.
Av totalt 45 utländska anbud under perioden tog dock bara 7 hem upphandlingen, varav 2 utan konkurrerande anbud.
”Trots konkurrenskraftiga priser” en i förhållande till alla lämnade anbud en långt mindre andel vinnare jämfört med inhemska anbudsgivares utdelning.
Utländska anbud diskvalificeras också oftare än svenska, enligt rapporten.
”Detta indikerar att fortfarande finns stora strukturella hinder för utländska bolag att konkurrera och vinna i svenska upphandlingar”, skriver SABO i sin rapport.
”Rysk maffia”
VD Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier, välkomnade även hon fler och utländska aktörer för att möta den svenska marknadens behov och efterfrågan på bostäder och infrastruktur.
Med hon underströk samtidigt – och hänvisade till avskräckande exempel – vikten av att anpassa sig till svenska regler och lagar när det gäller åtaganden, skatter, arbetstider, arbetsmiljö och annat.
– Vi är öppna för att också öka konkurrensen med fler företag som är utlandsregistrerade. Man kan till och med bli medlem i Sveriges Byggindustrier, förutsatt att man följer de krav som vi ställer på medlemsföretagen.
Catharina Elmsäter-Svärd pekade i sammanhanget bland annat på risken för ”kopplingar till rysk maffia”.
– Den utvecklingen vill jag inte se (!), avslutade Sveriges Byggindustriers vd Catharina Elmsäter-Svärd.
Bilden:
Johan Hedelin, avdelningschef, Konkurrensverket.
Foto: Josefin Morge/SABO