Nyheter

4 av 10 fritidshus i Kronoberg utlandsägda

Nya siffror från SCB kartlägger hur det utländska ägandet av fritidshus såg ut under 2018. 6,4 procent av Sveriges fritidshus ägs av folk bosatta i ett annat land. I Kronobergs län är hela 40 procent av alla fritidshus utlandsägda. Det finns en inbyggd risk i att så stor del av fritidshusen ägs av utländska ägare. Om intresset för ett område avtar riskerar det att ge konsekvenser för både fritidshusmarknaden och den lokala handeln i området.
Att köpa ett fritidshus i ett annat land är ofta förknippat med lång resväg, men det verkar finnas en gräns för hur långt man vill resa. Det syns tydligt i hur det utländska ägandet är spritt i Sverige och det går lätt att se hur olika nationaliteter generellt sett föredrar vissa regioner. Norska fritidshusägare söker sig till län som ligger nära den norska gränsen, till län som Västra Götaland, Värmland och Jämtland. Danskarna föredrar Kronoberg och Skåne, tyskarna köper i Kalmar, Västra Götaland, Kronoberg och Värmland medan holländarna föredrar Värmland.
– De utländska fritidshusköparna bidrar till så mycket mer än bara en aktiv fritidshusmarknad. Lokal handel och service får ju också en skjuts. Men det finns också en inbyggd risk. Om intresset avtar blir det negativa konsekvenser med minskat tryck på både fritidshus och lokal handel, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.
En av förklaringar till att de svenska fritidshusen är populära är variationen. Du kan köpa ett fritidshus med renoveringsbehov eller välja ett som redan är färdigfixat. I Sverige kan ditt fritidshus rymma en lång historia. Fritidshuset i Sverige var inte sällan en permanentbostad förr i tiden och att man köper ett fritidshus som tidigare varit ett hem till en torpare, en skomakare eller den barnrika familjen är relativt unikt i ett europeiskt perspektiv.
– Jag ser flera anledningar till varför svenska fritidshus är populära. En är att du köper en del av den svenska historien vilket måste kännas ganska häftigt. Speciellt om man kommer från ett land där traditionen är att fritidshusen ser likadana ut och är byggda ungefär samtidigt. Priset påverkar förstås också. Du får mycket fritidshus för pengarna i de mest populära länen och speciellt nu med den låga kronkursen, säger Claudia Wörmann.
Det går också att se att det är andra värden än bara distansen som lockar olika nationaliteter till de olika regionerna. Om det bara handlade om avståndet hade vi sett fler köpare från Danmark, Tyskland och Holland i Skåne. En möjlig förklaring ligger i att det skånska landskapet är för likt det man är van vid hemifrån, och att man därför söker sig till den mer annorlunda naturen som präglar bland annat Kronoberg och Värmland.
Precis som fritidshusmarknaden i Kronoberg har marknaden i Värmland, Jönköping och i Blekinge län också stora inslag av utländskt ägande. I Södermanland, Västmanland, Uppsala och Stockholm är intresset från utlandet däremot i stort sett obefintligt.
Pris
Att Kronoberg toppar listan hör inte bara ihop med geografiskt läge utan har också prismässiga förklaringar. Priset för ett fritidshus i inlandslänet Kronoberg är det lägsta i hela Sverige med ett medelpris på 902 000.
Markaryd i topp
Störst andel utlandsägda fritidshus på kommunnivå finns i Markaryd (59%), Tingsryd (49%) samt Älmhult, Uppvidinge och Munkfors (i Värmland) med (47%).
Bild: SBAB