Nyheter

När tid är dyrbar hjälper affärsflyg

Tid är en allt mer ökande bristvara, vilket gör det viktigare än någonsin att ta vara på den på bästa möjliga sätt. Allt fler organisationer har funnit en bra lösning för det – affärsflyg.
– Affärsflyg är som bäst ett lämpligt och effektivt sätt att resa, säger Jan Lindholm, försäljningschef vid Jetflite, ett företag som erbjuder charter- och affärsflyg.
Alla affärsresenärer har utan tvivel någon gång varit frustrerade över hur mycket tid vi kan ägna åt reguljärflyg.
Att sätta sig in i flygbolagens tidtabeller och rutter kan vara tidskrävande. Man måste anlända till flygplatsen flera timmar innan flygningen för alla säkerhets- och ankomstkontroller som tar sin tid. Allt detta är ju förlorad tid och utgör därigenom en betydande kostnad för företagen.
– Och det gäller inte enbart affärsresor, tillägger Lindholm. Vi värdesätter vår fritid och vårt välmående i allt högre grad och den utvecklingen återspeglas även i kraven på charterflyg.
Förutom värdesättande av tid har även utbredningen av delningsekonomin bidragit till affärsflygens växande populäritet. Det är inte längre något krav att man måste resa ensam eller tillsammans med sitt företag, istället ser vi allt mer gruppresande.
– Till exempel när ett företag vill ta med sina anställda och kunder på något event är charterflyg ett praktiskt alternativ i många fall, säger Jan Lindholm. För eventanordnare är denna form av resande i sin tur ett effektivt sätt att attrahera målgrupper – även från ett längre avstånd.
Charterflyg gör det möjligt att erbjuda annorlunda destinationer som inte nödvändigtvis ligger i närhet till större centralorter eller flygrutter.
Finska Jetflite har varit verksamma i Sverige under en lång tid. Lindholm noterar att tack vare växande efterfrågan har företaget kunnat utöka sin charterflygverksamhet. I en anda av rationellt affärstänkande och delningsekonomi erbjuds ett omfattande utbud av tjänster genom ett smidigt samarbete med andra aktörer inom branschen.
– Bra relationer och faktumet att nordiska affärsoperatörer mestadels använder samma typ av flygflotta bildar en naturlig grund för ett win-win samarbete. Kunden garanteras alltid det mest lämpliga flygplanet, oavsett ändamålet för flygningen, destinationen eller gruppens storlek. På samma gång behöver ingen av operatörerna utöka sin flotta till en orimlig omfattning. Samarbete hjälper även att säkerställa en hög utnyttjandegrad för samtliga flygplan.
Text: Timo Mansikka-aho