Nyheter

Living labs ska minska utanförskapet

Utanförskap i utsatta områden ska minska genom Rambolls projekt Living labs. De boende kommer att involveras och alla delar av projektet ska präglas av en jämn könsfördelning. Projektet ska leda till minskat utanförskap, minskade samhällskostnader och på sikt få fler fastighetsägare att förstå att det finns ekonomiska fördelar med att arbeta med social hållbarhet.
Metoden för Living labs innebär att de boende ges möjlighet att vara med och påverka sin närmiljö och på så sätt bygga socialt kapital. Genom att sprida kunskaperna skapas ringar på vattnet och fler unga får förutsättningar för en bra framtid. Förhoppningen är att arbetet ska kunna skalas upp och leda till ett samarbete med UN-Habitat, FN:s boende- och bosättningsorgan, som också deltar i referensgruppen.
– De yttersta konsekvenserna av utanförskap är att unga människor skadar varandra allvarligt eller i värsta fall tar livet av varandra i gängrelaterat våld. Vi vet av erfarenhet att närmiljö och inkludering har stor betydelse i arbetet med att bryta destruktiva beteenden. Genom att ge de boende möjlighet att påverka skapas en positiv spiral med stora effekter på välbefinnandet. Det är det vi tar fasta på. Kan vi rädda ett enda liv har vi lyckats, säger Patrik Derk, ansvarig för social hållbarhet på Ramboll och projektledare för arbetet med Living lab.
I första steget kommer arbetet att fokusera på två platser: Ekebo i Upplands Väsby och Hovsjö i Södertälje. I ett senare steg kommer de boende inte bara att vara i fokus för arbetet utan också vara i majoritet i referensgrupper med en jämn könsfördelning.
– Det handlar om vilka värderingar vi vill ska råda i vårt samhälle. Jämställdhetsfrågan är en viktig fråga och kvinnors delaktighet är också avgörande i arbetet med att bryta utanförskap i bostadsområden. Det är angeläget och viktigt att Living labs vänder sig till alla grupper i samhället, eftersom det skapar faktiska förutsättningar för att känna sig delaktig. Ska vi göra det här så ska vi göra det på riktigt, på ett sätt där alla är representerade, säger Patrik Derk.
Bild: Ramboll