Nyheter

Kiilto KeraSafe Foliesystem klarar sig helt utan anmärkning

För tredje gången har Länsförsäkringar testat de vanligaste foliebaserade tätskiktssystemen på marknaden. Testet utförs av en oberoende aktör (RISE) och på exakt samma sätt som när ett tätskikt testas för att bli godkänt för den svenska marknaden.
När resultat nu är publicerat kan vi konstatera att Kiilto KeraSafe Foliesystem klarat sig helt utan anmärkning i samtliga tre tester. Detta är vi ensamma om på den svenska marknaden.
– Detta är ett kvitto på att de stora satsningar som vi gjort har burit frukt, säger Christer Jonsson, produktchef på Kiilto AB.  Vi har utvecklat produkter som gör det lätt för installatören att göra rätt och samtidigt satsat hårt på de punkter i våtrum, där risken för läckage är som störst.
Kiiltos forskning- och utvecklingsenhet har sitt säte i Tammerfors, Finland. Med trygghet som bas har arbetet där  under de senaste åren fokuserat på att utveckla våtrumssystem som är effektiva och enkla att använda.
– Vi på Kiilto tycker att produkterna ska anpassas efter användarens preferenser – inte tvärt om, säger Christer Jonsson.
– Innovationer som tätningslimmet KeraSeal, det nyligen lanserade folie- och skarvlimmet KeraSafe Speed samt
vår egentillverkade våtrumsfolie KeraSafe+ är bra exempel på hur vi tar fram högpresterande och flexibla system med svenska användare i fokus, avslutar han.

Bild: Kiilto