Nyheter

Peab och SSAB tar gemensamt steg mot klimatförbättrad betong

Peabs dotterbolag Swecem investerar drygt 100 miljoner kronor  i en ny fabrik i Oxelösund i en satsning på råvara till klimatförbättrad betong. För detta beviljas Swecem stöd från Naturvårdsverket.
I ett samarbete med SSAB tas restprodukter från den lokala stålproduktionen tillvara och omvandlas till slagg som i mald form ersätter delar av cement vid betongproduktion. Med denna satsning bidrar Peab till att samhällets koldioxidbelastning minskar med 50 000 ton årligen. Det motsvarar över en halv miljon bilresor mellan Göteborg och Stockholm. Naturvårdsverket har valt att stötta denna viktiga klimatsatsning.
Betong är en av vår tids mest använda konstruktionsmaterial och en stor och viktig del i byggbranschen. Vid tillverkning av betong används cement som bindemedel. När man tillverkar cement frigörs koldioxid. Koldioxidutsläpp är en av våra största klimatutmaningar idag. Peabs mål är att vara klimatneutralt 2045 och då krävs det att dagens betong utvecklas.
Att ersätta cement med mald granulerad masugnsslagg är en välbeprövad metod i Europa för att minska betongens klimatavtryck. Genom att använda egenproducerad slagg med restprodukter från SSABs lokala produktion blir processen dessutom mer resurseffektiv. I produktionen av slaggprodukter kommer grön el och bioolja att användas.
– Detta är ett tydligt exempel på hur innovativ produktutveckling inom Peab kan bidra till en minskad klimatpåverkan på vårt samhälle. Klimatfrågan är global, men vi måste agera lokalt och det gör vi bäst tillsammans. Att två stora företag som Peab och SSAB hittar gemensamma lösningar på ett problem är ett bra exempel på hur vi inom näringslivet tar vår del av ansvaret, säger Håkan Wifvesson, biträdande affärsområdeschef Peab.
– Det här är helt i linje med SSABs klimatsträvan. Vi vill bidra på alla sätt vi kan, och tycker det är fantastiskt bra att slagg från oss kan bidra till att minska koldioxidutsläppen i världen. Samtidigt fortsätter vi själva vår resa mot fossilfri ståltillverkning, och redan 2025 kommer vi i Oxelösund att ha ställt om produktionen, säger Jacob Sandberg, platschef på SSAB i Oxelösund.
Peab har för avsikt att påbörja byggnationen av fabriken i Oxelösund under 2019. Fabriken är planerad att vara i drift redan 2020.
Bilden:
Här i hamnen i Oxelösund ska den nya fabriken ligga. Planerad driftstart är under 2020.