Nyheter

Nya Gällivare växer fram

Stora delar av samhället påverkas i och med den pågående samhällsomvandlingen. I centrala Gällivare pågår en rad stora byggprojekt och en hel del förberedelser pågår inför de byggen som snart ska påbörjas.
Byggnation av Kunskapshuset, som blir Gällivares nya gymnasieskola och lärcentra för vuxna, påbörjades 2017. Byggnaden beräknas vara klar för invigning till hösten 2020. I centrum pågår även förberedelser för bygget av ett multiaktivitetshus, som blir en arena för bland annat idrott, simhall med äventyrsbad, bio, bibliotek och musik. Huset ska byggas i kvarteret Gojan, i folkmun kallat för Arcaden eller Tempohuset. Bygget planeras vara klart 2022/23.
I Sjöparken pågår flera projekt parallellt med varandra då hela parkområdet ska få en rejäl upprustning. En del i detta är en stor grillkåta där byggnation nu har påbörjats och beräknas vara klar under våren 2019. Det största bygget i Sjöparken är is- och evenemangsarenan som påbörjades sommaren 2018 och beräknas vara klart till årsskiftet 2019/20.
På Repisvaara planeras det för upp till 1000 nya bostäder. Flera familjer har redan flyttat inå det nya området i både flerfamiljshus och villor. Det handlar dels om ersättningsbostäder för de som måste flytta från Malmberget, men också familjer som valt att köpa tomt och bygga nya hus via kommunens tomtkö.
Bilden:
Bygget av grillkåtan har påbörjats i Sjöparken.
Foto: Anders Åhl, Gällivare kommun