Nyheter

Frank fokuserar på fortsatt tillväxt

De senaste åren har Frank växt rejält, med fler bolag och fler medarbetare på fler orter. En utveckling som inte hade varit möjlig utan kundernas stora förtroende skickliga medarbetare runt om i Sverige.
Idag ingår sex bolag i moderbolaget Frankgruppen. Frank Projektpartner, som varit motorn i både omsättning och tillväxt sedan starten 2005, är störst bland dotterbolagen. För att stödja en fortsatt positiv utveckling får nu Franks båda ägare Magnus Trange och Magnus Engstrand nya VD-roller.
Magnus Trange, som de senaste fyra åren varit VD både för Frankgruppen och Frank Projektpartner är från april
VD på heltid för Frank-koncernen, med fullt fokus på att stötta dotterbolagens fortsatta tillväxt.
Ny VD för Frank Projektpartner är Magnus Engstrand som arbetat drygt tio år inom Frank – som projektledare,
affärschef och medlem av företagets ledningsgrupp.
– Tillsammans kommer vi att bygga vidare på Franks fantastiska utveckling både för koncernen som helhet och för
Projektpartner som bolag, säger Magnus och Magnus.
Under varumärket Frank  arbetar sex konsultbolag med projekt- och fastighetsutveckling för både offentliga och privata uppdragsgivare. Gemensam nämnare är effektiv projektstyrning med heltäckande tjänster inom allt från enskilda fastigheter till samhällsplanering
Bilden:
Magnus Trange och Magnus Engstrand.