Nyheter

Årets Initiativtagare utsedd inom Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpalls styrgrupp har utsett Robert Bennerheim på Peab till Årets Initiativtagare inom retursystemet med följande motivering:
”För att Robert på ett föredömligt sätt engagerat sig för en ökad användning av byggpall i materialproducentledet samt för hans drivande engagemang när det handlar om instruktioner för pallhantering på deras egna och andra byggentreprenörers arbetsplatser.”
Prisets syfte är att lyfta fram och uppmuntra goda initiativ till nytta för Retursystem Byggpall. Priset tilldelas en person, organisation eller företag som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att utveckla retursystemet i rätt riktning.
Hur känns det att få utmärkelsen Årets Initiativtagare inom Retursystem Byggpall?
– Det är glädjande, det är inte varje dag man får utmärkelser av den här sorten. Jag vill samtidigt passa på att lyfta alla framstående insatser som gjorts och görs i de olika företagen, många gånger dessutom på individnivå.
Varför tycker du att Retursystem Byggpall är viktigt för er på Peab och för svensk byggbransch?
– Det är viktigt för Peab för att det mappar otroligt väl mot våra miljömål. Att retursystemet dessutom kan minska våra kostnader kring pallhantering är ett ytterligare argument – men miljöaspekten är den enskilt viktigaste. Retursystemet är etablerat och för byggbranschen är det ett lysande exempel på en lösning som gynnar det enskilda projektet, företaget och samhället. Det är samtidigt kul att i projektet, men även som företag, kunna få reda på hur vi minskat förbrukningen av antal träd och spik.
Vilka utmaningar/möjligheter ser du med retursystemet framöver?
– Den absolut största utmaningen är att få fler aktörer för hämtning av pall på byggena, det ska vara lätt att göra rätt och därmed lätt för projektet att avropa en hämtning. Storlek och förutsättningar för ett bygge är olika. Från det mycket stora projektet som har yta och kan anvisa en pallupphämtningsplats till de mindre mitt i en storstad med stora begränsningar. Det mindre projektet behöver ofta bli av med färre än 5 pallar under dagen och för att undvika att dessa landar i en container måste vi hitta lösningar.