Nyheter

SunPine investerar 250 miljoner kronor i en ny fabrik

Det går fortsatt uppåt för SunPine och flera investeringsprojekt rullar på. I den befintliga fabriken byggs vissa flaskhalsar bort för högre produktion. Dessutom uppförs en ytterligare fabrik. Samtidigt gör Piteå Näringslivsfastigheter på- och utbyggnader för att SunPine ska få mer lokalyta till kontor och laboratorium.
Företaget investerar 17 miljoner kronor för kapacitetsökning i befintlig fabrik.
– Vi har identifierat flaskhalsar som åtgärdas, vilket ger kapacitetsökning med cirka tio procent, berättar Magnus Edin, vd för SunPine.
De senaste fyra åren har företaget löpande gjort investeringar i befintlig anläggning på mellan 20 och 40 miljoner. Projektet att bygga en andra produktionslinje pågår parallellt med uppgraderingsprojektet. Våren 2020 kan den nya fabriken vara klar att tas i bruk.
– Uppgraderingen av den befintliga fabriken ger en kapacitetsökning på cirka 10000 kubikmeter talldiesel ytterligare per år. Så det är en betydande ökning, fortsätter Magnus Edin. SunPines resa är en resa med ständiga förbättringar. På fem år har vi ökat kapaciteten med mer än 50 procent när denna investering är genomförd. Vi måste investera löpande för att trimma en anläggning i världsklass.
Investeringen i befintlig fabrik monterades på plats under ett planerat underhållsstopp i höstas. Tre värmeväxlare och två pumpar installerades och delar av processutrustningen modifierades.
SunPine investerar 250 miljoner kronor i en ny fabrik
Denna byggs i anslutning till den befintliga fabriken på Haraholmen i Piteå. Företagets kapacitet ska ökas med 50 procent.
– Vi är nu framme vid en tidpunkt när vi med tillförsikt kan ta nästa steg i utvecklingen, säger Magnus Edin. Vi är redan ett världsledande hållbart bioraffinaderi som har en portfölj gröna produkter som möter en god efterfrågan på marknaden.
– Den aktuella investeringen kan innebära upp till 20 nya arbetstillfällen direkt i den egna verksamheten, men åtskilligt fler via alla tjänster vi upphandlar.
SunPine hoppas kunna starta produktionen i den nya fabriken i maj 2020. Huvudfokus är att öka kapaciteten på produktionen av talldiesel som via Preem når konsumenterna som Sveriges enda Svanen-märkta diesel.
– Med rätt förutsättningar kan SunPine stå för 14 procent av behovet av all förnyelsebar diesel i Sverige 2030. Det vore stort om Sverige kunde ta den positionen, som förebild. Jag är övertygad om att det hållbara svenska skogsbruket kan stå för en betydande del av hela Sveriges behov av förnyelsebara drivmedel, fortsätter Magnus Edin.
Att jobba aktivt för att utveckla och utöka sin verksamhet är en del i SunPines strävan att bidra till den gröna omställningen av samhället i stort.
– Vi är alltså mer än bara ett världsledande bioraffinaderi. Vi är faktiskt världsförbättrare som levererar konkret klimatnytta, säger Magnus Edin.
Nytt kontor och laboratorium
Förutom investeringarna i befintlig och ny fabrik byggs kontorsfastigheten ut för att ta höjd för ett större SunPine.
– Piteå Näringslivsfastigheter bygger en helt ny våning till oss, och en expansion även in mot fabriken, berättar Magnus Edin.
Byggnationen genomförs i samarbete med Piteå Näringslivsfastigheter. Projektet innebär en ordentlig expansion som följer som ett naturligt delprojekt i SunPines expansiva framtidsplaner.
Nybyggnationen skapar ett nytt våningsplan med cirka 270 kvadratmeter kontor, 100 kvadratmeter konferensrum, 80 kvadratmeter våtutrymmen och en utökning av forsknings- och utvecklingslaboratoriet från 100 till 135 kvadratmeter.
– Vi är väldigt nöjda med samarbetet med PNF genom åren, så det är PNF som bygger och vi som hyr. Vi är redan trångbodda som det är, men vi har velat vänta in investeringen i den nya fabriken och göra allt i samma omtag, avslutar Magnus Edin, vd för SunPine.
Om SunPine:
SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från sulfatmassabruk. Råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine tillverkar 100 miljoner liter talldiesel per år som reducerar utsläppen med 250000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 157672 dieselbilar. SunPine ägs av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter.
Bilden:
SunPine uppför ytterligare fabrik och Piteå Näringslivsfastigheter kommer att bygga på deras kontor (till vänster på detta arkitektperspektiv).