Nyheter

Lansa Fastigheter planerar för 300 lägenheter i Helsingborg

Med kvarteret Valsen vill Lansa Fastigheter skapa ett landmärke i stadsdelen Ramlösa i Helsingborg.
– Vi planerar för en varierad kvartersbebyggelse av hög kvalitet som tillför området bra miljöer och fina bostäder med en direkt närhet till ypperliga allmänna kommunikationer som hela Ramlösa skall vara stolta över, säger John Ödman, utvecklingschef på Lansa Fastigheter.
Nyligen fattade Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg ett planbesked för att inleda arbetet med att ta fram en detaljplan för att kunna bebygga det aktuella markområdet med lägenheter. Området är sedan tidigare utpekat av kommunen som ett intressant förtätningsområde men är idag en igenvuxen förre detta industritomt. Arbetet med detaljplanen påbörjas inom kort och förväntas vara klar i slutet av nästa år. När väl spadens sätts i marken kan de första av de cirka 300 lägenheterna vara klara för inflyttning under 2023.
– Det känns oerhört spännande att utveckla Lansas första helt egna projekt ifrån råmark. Nu får vi möjligheten att vara med från start för att sätta rätt förutsättningar för ett lyckat genomförande. Ramlösa är ett populärt område som idag präglas av villabebyggelse. Jag är säker på att våra lägenheter kommer bidra till att ytterligare öka stadsdelens popularitet och möjliggöra för de som inte vill bo i villa att bo kvar inom Ramlösa, säger John Ödman.
Ramlösarondellen och Ramlösa Trafikplats med stationsområde ligger bara ett stenkast från det aktuella kvarteret. Bebyggelsen blir varierad och det gäller även antalet våningar. I planbeskedet finns de första preliminära skisserna som visar att det blir en högre bebyggelse mot trafikplatsen och lägre höjder mot villakvarteren.
Bilden:
De första arkitektskisserna visar att Kv Valsen får en blandad kvartersbebyggelse och där de olika huskropparna samlas kring en gemensam innergård.
Illustration Lansa Fastigheter, Tengman Stadsutveckling