Nyheter

Byggemenskap för nya bostäder i Uppsala

Den 5-7 april gästas Uppsala av en konferens om byggemenskaper i ett tredagars samarrangemang mellan Uppsala kommun och Föreningen för byggemenskaper. Den 6 april hålls ett öppet möte för allmänheten för information och inspiration om detta sätt att själv bygga flerbostadshus.
En byggemenskap är en grupp människor som tillsammans utifrån sina behov och önskemål låter bygga sitt boende. I Sverige är det än så länge det här sättet att bygga flerbostadshus ovanligt, men men intresset ökar.
Inom Uppsala kommun ser man positivt på att staden växer på olika sätt och byggemenskaper är en viktig del i detta. I Uppsala är det i Rosendal den första byggemenskapen har fått markanvisning, men i samma område planerar även bogemenskapen Rudbeckia att bygga ett hus.
– I Uppsala behöver vi bygga fler bostäder i varierande boendeformer. Med byggemenskaper kommer ofta lägre boendekostnader, mindre segregering och en ökad social stabilitet. Det ger också en gemenskap och ett engagemang i området samtidigt som människor får makt och ansvar över sitt eget boende, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.
Uppsala kommun har arbetat strategiskt med att dra fler byggherrar till Uppsala, vilket på bara några år har skapat stora ändringar på byggmarknaden. Arbetet breddas nu för att dessutom utforska andra initiativtagare, investeringsformer och upplåtelseformer med målet att skapa bredd och bostäder som passar för fler.
– Den främsta utmaningen för en byggemenskap är att klara finansieringen, eftersom långivare och kreditinstitut är ovana vid byggemenskaper och förknippar dem med högre risk. Här borde vi hämta lärdomar från till exempel Tyskland, där man har lång erfarenhet av byggemenskaper och som idag betraktas som trygga och långsiktiga aktörer som ges förmånliga lån. Det är bland annat sådana frågor vi diskuterar på den här tredagarskonferensen, säger Svante Guterstam, projektledare på Uppsala kommun.
Foto: Uppsala kommun