Nyheter

Sverige har nått toppen – nu går det utför, enligt OECD

Svensk ekonomi går på högvarv – men nu kommer avmattningen. OECD pekar på den accelererande kompetensbristen och fallande bostadsinvesteringar som förklaringar.
”Den ekonomiska expansionen har nått sin topp”, skriver OECD som spår en tillväxt på 1,6 procent 2019, tre procentenheter lägre jämfört med prognosen i november – och 0,8 procentenheter lägre jämfört med tillväxttakten 2018.
De områden som den OECD uppmärksammar är bostadsbristen och de ökade inkomstskillnaderna. Inkomstskillnaderna i Sverige är små internationellt men stora jämfört med övriga Norden. För att vända utvecklingen föreslås ett återinförande av fastighetsskatten.
Vad gäller bostadsbristen trycker OECD på behovet av enklare plan- och byggregler samt avreglering av hyresmarknaden.
Marknaden lider av överdrivet hårda regleringar som begränsar utbudet av nya bostäder”, skriver OECD.