Nyheter

Första steg mot nya bostadsrätter på Kusthöjden i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun har tecknat ett markanvisningsavtal med HSB Produktion gällande möjlig exploatering i bostadsområdet Kusthöjden i Örnsköldsvik.

Örnsköldsviks kommun har tecknat ett markanvisningsavtal med HSB Produktion i Södra Norrland HB. Avtalet innebär att företaget ges möjlighet till exploatering på Kusthöjden i Örnsköldsvik. HSBs planer är att undersöka förutsättningar för att bygga ett flerfamiljshus. Preliminärt kan det handla om cirka 40 lägenheter som upplåts med bostadsrättsform.
– Som ett komplement till vårt projekt Kvarteret Bryssel i centrum är Kusthöjden intressant för oss. Här finns kvalitéer som förhoppningsvis kan tilltala en annan kundgrupp. Attraktiviteten för hela området skulle öka ytterligare om det blev möjligt att realisera idén om en snedhiss mellan Kusthöjden och stadskärnan, säger Anders Wallner, vice VD i HSB Södra Norrland.
Markanvisningsavtalet mellan HSB och kommunen sträcker sig fram till 31 januari 2021.
– En fortsatt exploatering av Kusthöjden ligger helt i linje med den utveckling vi vill se i centrala Örnsköldsvik. Det här avtalet är ett viktigt steg i den riktningen och min förhoppning är att HSB väljer att gå vidare med sina planer – och att andra följer efter, säger Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande.
Kommunen projekterar för att färdigställa den befintliga vägen till Kusthöjden. Även förbättringar av gångvägen ingår i det projektet.
Bilden:
Kusthöjden erbjuder fin utsikt mot hamnen och Örnsköldsviksfjärdens inlopp.
Foto: Örnsköldsviks kommun