Nyheter

YIT säljer en fastighet med affärslokaler i Åbo

YIT och Veritas Pensionsförsäkring har undertecknat ett avtal om försäljning av en affärslokalsfastighet i Kuppis i Åbo. Byggandet av KOy Trivium Retoriikka inleds i mars 2019 och slutförs i oktober 2020. Avtalets värde uppgår till cirka 29 miljoner euro.
Projektet som genomförs som en totalansvarsentreprenad omfattar byggandet av ett kontorshus på cirka 10 000 kvadratmeter och ett parkeringshus med cirka 200 bilplatser. Det moderna kontorshuset i åtta våningar kommer bland annat att rymma Veritas huvudkontor.
I och med projektet fortsätter YIT att utveckla Kuppis. I stadsdelen byggs för närvarande Original Sokos Hotel Kupittaa och ett yrkeshögskolecampus. Ifjol slutfördes Åbos nya bollhall, intill vilket Trivium Retoriikka nu byggs.
– Vi är nöjda med att få fortsätta utveckla Kuppis till Åbos mest betydande utbildnings- och arbetsplatskluster. Vid planeringen och byggandet av kontorshuset Trivium Retoriikka fästs särskild uppmärksamhet vid principerna för hållbart byggande. Vi är mycket glada över att den nya ägaren blir Veritas Pensionsförsäkring som har starka rötter i Åboregionen, säger Jukka Lämsä, enhetschef vid YIT.
– För Veritas har temat hållbar utveckling varit centralt vid planeringen av det nya huvudkontoret. Vi vill genomföra ett projekt som medför en så liten ekologisk belastning som möjligt. Samtidigt väntar vi med iver på att få erbjuda våra anställda samt andra aktörer som flyttar till huset moderna och fungerande arbetsutrymmen, berättar Carl Pettersson, Veritas verkställande direktör.