Nyheter

Ökade kostnader för vattenskador i kök

Varje år inträffar över hundratusen vattenskador i hemmen. Det innebär hundratals skador per dag och gör vattenskador till ett av de absolut vanligaste problemen för fastighetsägare.
En tredjedel av alla vattenskador inträffar i köket. De flesta orsakas av läckage från maskiner eller kopplingar. Med några enkla förebyggande insatser kan många av skadorna förhindras.
Vattenskador i kök har ökat de senaste åren, bland annat till följd av fler vattenanslutna apparater. Under den senaste 10-årsperioden har skadekostnaderna närapå fördubblats. En typisk vattenskada i köket uppstår genom att en koppling till vattenledningen står och droppar under lång tid innan den upptäcks.
– Att servera is eller kaffe direkt från en maskin som är inkopplad i kylskåpet kan ge en lyxig känsla,men ju fler köksmaskiner som har vatten inkopplat, desto större risk för vattenläckage, säger Mats Larsson, skadeexpert på If.
Små läckor kan ge stora bekymmer
Gemensamt för alla vattenskador är att de blir dyrare ju längre de står utan att åtgärdas.
– Många vattenskador upptäcks sent. En ismaskin som läcker några droppar per dygn kan leda till att man behöver riva ut hela köket efter några år. Vattnet kan nämligen ha vandrat vidare i bjälklag, väggar och golv. Torkperioden är dessutom väldigt lång, säger Mats Larsson.
En köksreparation kostar inte bara mycket pengar, det kan dessutom vara besvärligt eller rentav omöjligt att bo kvar i hemmet under tiden.
– Två månader med upprivet golv och torkfläktar i kök är inte så kul. Under en köksreparation kan man bli tvungen att ordna med annat, tillfälligt boende, tillägger Mats Larsson.
Rätt insatser förhindrar skador
Den bästa skadan är den som inte inträffar och vattenskador kan till stor del förebyggas.
– Vattenskador som orsakas av droppande vattenledningar är enkla och billiga att undvika. Det är vettigt att ha spillunderlägg under alla köksmaskiner, så att köket är våtrumssäkrat. Skyddet gör att vatten leds mot framsidan av vitvaran och du kan upptäcka vattenläckage i tid, säger Mats Larsson.
Utrymmet under diskbänken används ofta till förvaring för massor av prylar, vilket kan göra det svårt att komma åt avloppet. Det är viktigt att se efter emellanåt att det inte läcker på ställen som detta.
– Minsta tecken på skador, som till exempel pölar vid diskmaskinen, ska man kontrollera genast. Orsaken till skadan bör undersökas grundligt innan man påbörjar åtgärder, annars finns det risk att man gör för lite eller för mycket, säger Mats Larsson.
If har samlat några tips om hur du skyddar köket mot vattenskador:
Se till att bostadens VVS-anordningar har installerats och planerats av en yrkesman inom branschen.
Kontrollera regelbundet att VVS-anordningarnas, t.ex. diskmaskinens, anslutningar är i skick.
Se till att ha droppskydd för kylskåp, frys och diskmaskinen samt diskbänkinsats.
Stäng av kranen till diskmaskinen när du inte använder den.
Bild: If