Nyheter

Från Wingårdhs till eget bygge

Efter 20 år i branschen, varav de senaste 10 åren som ansvarig för komplexa projekt på Wingårdhs, startar Anna Sunnerö eget arkitektkontor i Göteborg. Affärsidén är enkel: Att göra staden vackrare. Hur? Genom medarbetarnas mångfald och internationella erfarenhet.
Sunnerö Architects är visserligen i uppstartsfasen, men redan nu jobbar sex personer på kontoret. Den senaste rekryteringen är Sanna Bergman Svärd, som likt Anna har en lång och gedigen bakgrund från bl a Wingårdhs. Projekten är flera, t ex ett uppdrag i Shanghai.
– Det känns som att jag mest flackar runt i hela världen just nu. Men det är precis det här som jag och mina medarbetare vill uppnå – att både få jobba på hemmaplan och internationellt, säger Anna Sunnerö.
Bakom starten av arkitektkontoret finns en stark, tydlig idé: Mångfald är en fundamental förutsättning för framgång.
– Min vision handlar om att fylla kontoret med personer som har helt olika kulturell bakgrund, som har jobbat på olika platser i världen med olika uppdrag i olika sammanhang. Då kan vi få fram de bästa arkitektoniska idéerna. Mångfalden ger oss spets, men samtidigt ger den också hög relevans gentemot våra uppdragsgivare. Vår samlade erfarenhet gör att vi kan undvika fallgroparna och istället ägna energin åt att göra skillnad, att bygga vackert och klokt i staden, säger Anna.
Och just att bygga är något som Anna haft förmånen att få göra.
– På Wingårdhs hade jag möjligheten att både få skissa och projektera för att slutligen få se det byggas. Det har framförallt blivit kontor, bostadshus och kombinationer av bägge, s k ”mixed use”, säger hon.
Uppstarten av kontoret sker i en konkurrensutsatt bransch. En bransch som också präglas av många tongivande manliga arkitekter. Är det då skillnad på manlig och kvinnlig arkitektur?
– Det är ingen egentlig skillnad på slutresultatet, men infrastrukturen skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Vi kvinnor har ofta en tendens att inte synas så mycket. Det är dags att ändra på det nu, avslutar Anna.
Bild: Sunnerö Architects