Nyheter

Artificiell intelligens blir nästa stora steg för fastighetsbranschen

AI kommer att betyda mycket för den svenska fastighetsbranschen redan inom några år. Det är Jan Ström, Managing Director för LeaseGreen Sverige, övertygad om. Särskilt på området energieffektivisering finns stora vinster att göra, men införande av AI blir också viktigt för att attrahera den unga generationen.
AI, eller artificiell intelligens kommer nu starkt på en mängd samhällsområden och satsningarna blir allt större. I Stockholm lanserades nyligen AI Sustainability Centre av företag, akademi och offentliga aktörer som vill ställa AI i hållbarhetens tjänst och även koppla in den etiska dimensionen. Nästan samtidigt startar det första nationella centret för AI på Lindholmen Science Park i Göteborg. Även där ligger tyngdpunkten på etik, transparens och säkerhet. Det handlar bland annat om hur de smarta algoritmerna och självlärande systemen ska utformas för att ge optimal nytta utan att risker vår trygghet, säkerhet och integritet.
– Det finns säkert anledning att fundera och förbereda sig för hur AI utmanar de etiska frågorna i fastighetsbranschen, men jag vill påstå att det ansvarsfulla är att just börja använda AI för att styra fastighetsbestånden i en hållbar riktning. För över hela världen samlas just nu unga människor som undrar vad den vuxna generationen gör med deras värld till protester. När de går hem från dessa kommer de fortsätta tillbringa tid i skolbyggnader, bostäder, köpcentra och andra fastigheter där energianvändningen är långt från optimal. Genom att integrera självlärande algoritmer i fastighetens driftsautomation är det redan nu möjligt att sänka energianvändningen med uppemot 30 procent. Det har vi på LeaseGreen visat i ett pilotprojekt för ett kontorshus i Helsingfors. Där sänkte vi även elförbrukningen med 12 procent med vår egenutvecklade AI-lösning.
Vad det handlar om är att kunna införa så smarta system att fastighetens energianvändning anpassas från dag till dag och baserat på data, det LeaseGreen kallar datadriven fastighetsdrift. Data är råvaran för AI, vilket innebär att alla fastigheter måste bli uppkopplade, digitaliserade, för att den nya smarta tekniken ska komma till sin rätt. Det behövs såklart även väderdata, för att kunna ställa in fastigheten i förväg för det väder som kommer nå den om några dagar. Men sådan finns.
– Jag menar att flera fastighetsbolag riskerar bli irrelevanta på marknaden på sikt, om de inte börjar med digitalisering och införande av artificiell intelligens i åtminstone några av sina fastigheter redan nu. Det handlar nämligen dels om att skapa nya och bättre nyttor för hyresgästerna genom teknik, dels att investera i fastighetens framtida värde och dels att vara en del av den breda omställningen i samhället mot hållbarhet genom användning av ny teknik.
– Som vissa påpekat länge: i nästa riksdagsval är Greta Thunberg och hennes kamrater röstberättigade. Och om ytterligare några år är de ute på arbetsmarknaden och kommer att välja arbetsgivare som visar att de är i takt med omställningen i samhället. Fastighetsbranschen behöver dessa unga människor som medarbetare – och som hyresgäster. Att investera i datadriven fastighetsdrift och AI är en förutsättning för båda, avslutar Jan Ström, Managing Director LeaseGreen Sverige.