Nyheter

Snabb uthyrning invid Malmö Centralstation

Intresset för stationsnära läge är starkt. 85 procent av Jernhusens kontor i Foajén i Södra Nyhamnen är redan uthyrda och nu har uthyrningen av de publika ytorna i bottenvåningen tagit fart. Både restaurangen Le Croissant och butiken House of Palladium etablerar sig här.
– Det är en spännande utveckling vi ser i området. Många ser de konkurrenskraftiga fördelar som läget vid stationen innebär, säger Sara MacDonald, chef region Syd på Jernhusen.
I Foajén finns 1 100 kvadratmeter för handel och service, och det är närheten till stationen och det växande Nyhamnen som intresserar butiksägare och krögare.
– Vi har sedan tidigare två Le Croissant-enheter i Malmö och har länge letat efter ytterligare en. Önskemålet har varit att hitta något nära Centralstationen då vi tror att det skulle vara rätt läge geografiskt. När detta projekt presenterades för oss fattade vi snabbt tycke för det, speciellt med tanke på hur vi kan integrera Le Croissant med själva Foajén och göra det till en naturlig samlingsplats för både hyresgäster och andra besökare, säger David Mirzajani, vd på Le Croissant.
Fakta:
Jernhusen startade bygget av Foajén 2017. Inflyttning är planerad till årsskiftet 2019/2020.
Fastigheten som blir arbetsplats för 700 personer, är den andra kontorsbyggnaden som byggs av Jernhusen i centralstationsområdet.
Foajén består av åtta våningar med totalt 7 700 kvm kontorsyta samt 1 100 kvm för handel och service i gatuplan.
Utöver en miljöcertifiering enligt BREEAM kommer byggnaden också certifieras enligt WELL, en ny internationell byggstandard med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet.
Bild: Jernhusen