Nyheter

Nu förnyas ledningarna i Apotekaregatan i Linköping

En av Linköpings viktiga fjärrvärmeledningar för innerstaden ligger i Apotekaregatan, mellan Nygatan och Ågatan. Nu har det blivit dags att byta ut ledningen som är från 60-talet, ett arbete som startar måndagen den 1 april.

Apotekaregatan är en av Linköpings äldsta gator och senast den byggdes om var på 1970-talet. Gatan är inte anpassad för så många transporter som kör där idag, därför ska Linköpings kommun bygga om den mellan Ågatan och Storgatan. Samtidigt skapas ett centralt stråk med mötesplatser, cykelparkering, nya träd och en konstinstallation. Arbetet börjar i september och ska vara klart våren 2020. Innan det arbetet drar igång passar Tekniska verken på att förnya viktig infrastruktur – så att Linköpingsborna även fortsättningsvis ska få värme, vatten, el och bredband – genom att byta fjärrvärmeledningar, vatten- och avloppsledningar och uppdatera elnät och bredband.
Etapp 1 sker mellan 1 april och 1 juni:
Sträckan mellan Johannes kök och Ågatan (blå markering på den bifoga kartan).
Filbytergallerians garage går att nå via Storgatan.
Etapp 2 sker mellan 1 juni och 31 augusti:
Sträckan mellan Johannes kök och E-Teak på Nygatan (grön markering).
Filbytergallerians garage går att nå via Ågatan.
Kommunen kommer sedan att bygga om gatan med start den 1 september 2019 och de planerar att vara klara våren 2020.
Varken bilar, cyklister eller gående kan ta sig fram på Apotekaregatan mellan Ågatan och Storgatan under grävarbetet, alternativ väg är att gå runt via Läroverksgatan eller Stora torget.
Restaurangerna Horse & Hound, Hamlet, Johannes kök och Innergården når man dock till fots under hela arbetet.
Bild: Tekniska verken