Nyheter

Kultur och fritid utvecklas i Sylte

Sylte är en stadsdel söder om centrala Trollhättan. Målet är att som stad växa från dagens 60 000 invånare till 70 000 invånare år 2030. Då måste också utbildningsmöjligheterna följa med i utvecklingen. Hela området omdanas nu med tillskott av ny skola och fritids, nytt bibliotek och en ny idrottsanläggning.
–Man satsar stort på detta område både för kultur och fritid. Hittills har projektet varit mycket uppskattat, vilket är roligt då förväntningarna är stora, berättar Andreas Danielsson, projektledare på Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB.
Designen har genomförts med stor omtanke tillsammans med beställaren från skola och fritid. Det är viktigt för att lärandet och pedagogiken ska fungera på bästa sätt.
–Vi är experter på att bygga inte på pedagogik, säger Andreas Danielsson. Därför är det så viktigt att ha med brukarna från början i projektet. Serneke som byggentreprenör har också bidragit med deras stora produktionskunskap. Vi bygger efter miljöbyggnad silver och det är vi mycket stolta över.
Sylte är ett område som började byggas upp på 70-talet. För att fortsätta göra området attraktivt har det behövts stora satsningar. Att nu få en helt ny skola nytt bibliotek, fritidsgård och ny idrottshall blir ett viktigt lyft för området. Här kommer också att finnas ett tillagningskök som ska producera 1200 portioner per dag.
Förväntansfull rektor
Skolan kommer att bli på hela 16 000 kvadratmeter, idrottshallen på 3 000 kvadratmeter och fritidsgården på 750 kvadratmeter. Biblioteket kommer att bli på 1000 kvadratmeter därutöver kommer markområdena att göras attraktiva både för elever och övriga med intresse för natur och fritidsaktiviteter.
–Utemiljön för skolan kommer att delas upp i två delar en för de yngre som ligger i söderläge med gungor, äventyrstigar och klättermöjligheter. Delen för de äldre är lite häftigare med möjlighet till bland annat skateåkning. Inkluderingen finns invändigt i skolan med en särskola för barn med speciella behov.
–Rektorn är mycket förväntansfull och menar att; detta måste bli Sveriges bäst planerade skola. Det tycker vi är mycket roligt, säger Andreas Danielsson.
Lyckad samverkan
–Vi har haft ett partneringuppdrag tillsammans med Kraftstaden, berättar Christoffer Sundin, arbetschef på Serneke AB. Samtliga handlingar för alla byggnader var klara i september 2016 och Syltehallen stod färdig i april 2018 med både läktare och omklädningsrum.
Nyligen avslutades stommontaget för skolbyggnaden och nu pågår utvändiga kompletteringsarbeten och invändiga rumsbildning, ytskikt och inredning.
–Därutöver har vi 64 000 kvadratmeter mark som ska hanteras. Detta har varit ett framgångsprojekt genom arbete som skett i samverkan. Tillsammans med beställaren och entreprenören har vi arbetat för projektets bästa. När medarbetarna är så engagerade bidrar det till en trivsam arbetsplats. Skolbyggnaden ska vara klar i juni 2020.
–Det är ett projekt som borde kunna vara ett föredöme för andra kommuner, säger Christoffer Sundin. Behovet att förnya skolor är stort i de flesta kommuner.
Bra inneklimat är grunden
–Att få till ett bra inneklimat ökar inlärningsförmågan. En normal skola använder i genomsnitt 70 procent av samtliga skolsalar. Därför är det viktigt att få möjlighet att på ett enkelt sätt kunna justera luft och temperatur inte minst för att också minimera energianvändningen, säger Thomas Lindborg på Lindinvent AB.
En modernt utrustad fastighet kan övervakas via Internet. På ett enkelt och smidigt sätt kan teknikerna snabbt tolka parametrarna och då hitta eventuella avvikelser. Det sänker kostnaderna för drift och underhåll.
Fakta:
Nybyggnad av skola, fritids, idrottshall, bibliotek i Trollhättan
Byggherre: Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
Totalentreprenör: Serneke Bygg AB
Arkitekt: Contekton Arkitekter Fyrstad AB
Bilden:
Uteområdet för skolan delas upp i två delar, en för de yngre barnen och en för de äldre.