Nyheter

Fler nya medarbetare hos NIRAS Corporate Real Estate Services

Den växel NIRAS Corporate Real Estate Services la in under förra året gör att man redan nu i början av 2019 kan hälsa fyra nya kollegor välkomna till det växande affärsområdet.
Anna-Karin Wadman tillhör numera vårt växande konsultteam i Malmö, teamet har hela Öresundsregionen som marknad. Anna-Karin kommer senast från rollen som Workplace coordinator inom ett internationellt telekommunikationsföretag där hon bland annat varit ansvarig för implementeringen av aktivitetsbaserade kontor.
Anna-Karin kommer med detta som grund att ytterligare stärka satsningen på den privata marknaden.
Casandra Scheibe har anslutit till konsultteamet i Stockholm. Casandra har de senaste åren arbetat som projektledare för hyresgästanpassningar av lokaler på ett helt nytt sjukhus och ansvarade samtidigt för de kommersiella lokalerna på sjukhuset. Casandras erfarenhet har redan visat sig vara mycket värdefull i konsultuppdragen för våra statliga uppdragsgivare som Casandra växlats in i.
Till teamet i Stockholm harman  hälsat Kristofer Orrje välkommen som Team Manager och konsult. Kristofer kommer senast från Sweco där han varit ansvarig för företagets lokalprojekt runt om i landet, dessförinnan har Kristofer bland annat erfarenhet som lokalförsörjare på Skatteverket. Med sin gedigna erfarenhet kommer Kristofer stärka NIRAS position som det främsta konsultbolaget inom lokalförsörjningsmarknaden.
– Vår senaste rekrytering är Cajsa Nyberg som vi hälsar tillbaka till vårt konsultteam i Göteborg. Cajsa axlar nu även rollen som Team Manager vid sidan av att vara konsult. Cajsa har varit en mycket uppskattad konsult av flera av våra statliga myndigheter och är väl förtrogen med att driva såväl lokalförsörjningsuppdrag som genomförandeskedet av lokalprojekt. Cajsa som det senaste året arbetat på Kinnarps och fått fördjupade kunskaper om bland annat inredning och försäljning kommer nu tillsammans med övriga kollegor i affärsområdet att driva utvecklingen av tjänsterna inom Change Management/förändringsledning.
– Vår ambition har alltid varit att vara den starkaste aktören inom vår marknad. Tillsammans med våra nya kollegor kan vi nu ytterligare stärka vår position och fortsätta leverera högkvalificerade konsulttjänster till befintliga och nya kunder. Vi ser fram emot ett fortsatt spännande år med en hög efterfrågan på våra tjänsterm, hälsar Magnus Axberg, Resource Manager på NIRAS Corporate Real Estate Services.