Nyheter

Eldriven utrustning ska ge Jehanders grannar tystare tillvaro

I samband med att Jehander under hösten förnyar sin anläggning i Löten på Munsö utanför Stockholm har man valt att investera i en ny, eldriven produktionsutrustning. En så kallad Suction Dredger ska ta upp sand och grus från en sjö i området. Utrustningen som är den första i sitt slag inom svensk ballastindustri ska bidra till en tystare och mer miljöanpassad verksamhet med mindre damm.
– Gruset sugs upp från botten med en stålsnabel. Vi börjar i ena änden av den idag relativt lilla sjön, och jobbar oss framåt och utvidgar sjön, säger Stefan Westlén, projektledare för den nya anläggningen i Löten.
För grusbrytning under grundvattennivå har Jehander hittills använt en så kallad slängskopa i Löten. Med den nya eldrivna Suction Dredger, en betydligt tystare metod, sugs istället gruset upp från sjöbotten och pumpas via stålrör in till land för vidare förädling.
Stora delar av råvaruresurserna ligger under grundvattennivån och Mark- och miljödomstolens tillstånd ger Jehander rätt att bryta ner till 20 meter under grundvattennivån. Två pumpar, en sugpump på 400 kWh och en jetpump på 110 kWh drivs av ström från en flytande högspänningskabel och en transformator ombord.
– Efter att ha tittat på olika metoder och tekniker för undervattensbrytning och jämfört miljöaspekter, buller och ekonomi var den eldrivna Suction Dredger bäst på alla parametrar och betydligt mer tystgående än den slängskopa vi tidigare använt, förklarar Stefan Westlén.
Jehanders Suction Dredger är en 32 meter lång, fem meter bred och fem meter hög ponton och den första i sitt slag i Sverige. Därför ska två medarbetare få utbildning i Polen och lära sig den nya utrustningen. Den är helautomatisk, men för bättre resultat och precision styr man den med fördel för hand.
– Löten är i första hand en anläggning som levererar betongballast till Betongindustri och deras tre betongfabriker utmed vattnet – Värtan, Ulvsunda och Hammarby, berättar Stefan Westlén.
Uppsugningen av grus och sand kommer att ske under flera år och precis som Laxsjön och andra sjöar i området, återställs naturen i området och omkring sjön efter färdig brytning.