Nyheter

Wihlborgs bygger nytt till MilDef i Helsingborg

Wihlborgs har tecknat ett tioårigt avtal med försvarsbolaget MilDef för 4 400 m² nybyggda kontors- och produktionslokaler på Berga i Helsingborg.
Helsingborgsföretaget MilDef utvecklar stryktåliga datorer och elektronik för försvarstillämpningar och är hyresgäster hos Wihlborgs på Berga redan idag. Företaget befinner sig i stark tillväxt och med den nya anläggningen mer än dubblerar man sin yta genom en utökning från 1 900 till 4 400 m².
– Vi är mycket glada att få möjlighet att fortsätta relationen med MilDef och hjälpa dem med nya, toppmoderna lokaler i närheten av de nuvarande. Helsingborg har ett spännande näringsliv med företag inom vitt skilda sektorer och MilDef är ett utmärkt exempel på hur man tar vara på den entreprenörsanda och den spetskompetens som finns i staden och regionen, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.
– MilDefs internationella expansion accelererar, och det ställer nya krav på vår verksamhet i Sverige. Behoven framåt handlar dels om utökad storlek och kapacitet men ännu mer om framtidssäkrade lokaler anpassade för vår verksamhet. Vårt mångåriga samarbete med Wihlborgs har under detta kreativa projekt fördjupats ytterligare, säger Björn Karlsson, vd för MilDef Group.
Den nya anläggningen som byggs på fastigheten Musköten 20 på Berga omfattar 2 700 m² kontor och 1 700 m² produktions- och laboratorielokaler och certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Investeringen beräknas till 97 Mkr. Byggstart sker under april och inflyttning planeras till 1 oktober 2020.
Foto: Wihlborgs