Nyheter

Peab bygger Råslätts nya Vårdcentrum

Idag togs första spadtaget på det nya vårdcentrumet i Råslätt. Vårdcentrumet innebär att all vård i området kommer att samlas under ett och samma tak. Det ökar tillgängligheten för Råslättsborna som nu enbart behöver besöka en plats för vård istället för flera.
Projektet innefattar en vårdcentral, folktandvård och familjecentral om cirka 5500 kvadratmeter. Stommen utgörs av betong kompletterat med smide, en fasad av tegel och träpanel samt solceller på yttertak. I anslutning till vårdcentrumet finns parkering, cykelparkering och nära hållplatser för kollektivtrafik.
– För oss som samhällsbyggare är det väldigt roligt att vi fått förtroendet att bygga Råslätts nya vårdcentrum, som kommer så många i närområdet till nytta. Att det dessutom innefattar länets första kliniska utbildningsmottagning driven av läkarstudenter och deras handledare är ett intressant och nydanande sätt att säkra framtidens vård, säger Anders Bergeling, regionchef Peab.
Projektet genomförs som en delad utförandeentreprenad med byggstart våren 2019 och beräknas vara färdigställt hösten 2020. Beställare är Regionfastigheter Jönköpings län.
Projektet orderanmäls i första kvartalet 2019.
Bilden:
Spaden i marken för ett nytt vårdcentrum i Råslätt. Fr v hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig, Region Jönköpings län, Mia Frisk, kristdemokraterna, ordförande i Regionstyrelsen, Rachel De Basso, socialdemokraterna, ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.
Foto: Peab