Nyheter

Ny statistik avslöjar stora skillnader i energianvändning

Skillnaden mellan fastigheters energianvändning i landets kommuner är stor, visar siffror från SCB. Nästan 40 procent av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter. För både klimatet och ekonomin finns stora vinster att göra i att aktivt arbeta med energieffektivisering.

– Det är fullt möjligt att minska energianvändningen i de flesta fastigheter med runt 40 procent genom att ta ett helhetsgrepp på energisystemet. Om vi ska nå våra ambitiösa energi- och klimatmål måste vi tillvarata möjligheten att minska fastigheternas energiförbrukning, säger Mats Bjelkevik vd Indoor Energy.
Energiindex rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2017. Indexet bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och har tagits fram av Indoor Energy och Ömangruppen. Indexet visar att det finns stora vinster att göra i att se över energiförbrukningen – både för klimatet och plånboken.
Ale toppar indexet och har lägst energianvändning i landet med 6,7 MWh per invånare. Ale kommun satsar på energirådgivning och tips till sina medborgare och har en tydlig strategi för energieffektivisering inom både kommunens organisation och bostadsföretaget Alebyggen. Högst energianvändning i Sverige har Dals-Ed med 31,3 MWh per invånare vilket är mer än fyra gånger så mycket som i Ale.
– De stora skillnaderna mellan olika kommuner visar på potentialen att minska energianvändningen i fastigheter. En del kan förklaras av olikheter i klimat och näringsliv, men inte allt. Mycket kan åstadkommas genom ett aktivt arbete för att energieffektivisera fastigheterna, säger Peter Arvidsson vd Ömangruppen.
Den genomsnittliga energianvändningen i svenska fastigheter är 13,3 MWh per invånare, visar energiindex. Det motsvarar mängden energi krävs för att köra en elbil över 6 700 mil. Jämfört med året innan innebär det en minskning med 300 kWh per invånare.
Om Indoor Energys och Ömangruppens energiindex:
Energiindexet bygger på uppgifter från statistiska centralbyrån om energiförbrukningen 2017 i småhus, flerbostadshus, fritidshus, offentlig verksamhet, samt övriga tjänster (där vanliga kontorsfastigheter, butiker, hotell etc. ingår). Nästan all energi som förbrukas i dessa fastigheter går till kyla och värme. I indexet ingår inte energiförbrukningen inom industrin eller transportsektorn.
Bild: Ömangruppen/Johnér Bildbyrå AB