Nyheter

HBV och SABO blir medlemmar i Sustainable Innovation

Allmännyttans inköpsfunktion, HBV och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO blir nya spännande tillskott som medlemmar i Sustainable Innovation. Tillsammans ska nya kliv tas mot hållbart samhällsbyggande med fokus på allmännyttan och dess hyresgäster.

 – Detta samarbete är ett rejält lyft för vår gemensamma potential till verklig systemförändring inom hållbart boende. Med HBV och SABO som medlemmar kommer vi framåt att snabbare kunna ta innovationer till marknad för att sänka byggkostnader och öka energi- och resurseffektiviteten i den byggda miljön, säger Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation.

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och ägs av sina medlemmar, 352 allmännyttiga bostadsbolag i Sverige. HBV hjälper sina medlemmar genom att samordna upphandlingar och sätta upp ramavtal för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.
– Vi jobbar tillsammans med våra medlemmar och våra leverantörer för att ständigt utveckla affärsrelationer till att bli så hållbara som möjligt. Vi vill bli ännu mer proaktiva i vårt arbete för att möta morgondagens behov och för oss är ett medlemskap i Sustainable Innovation den allra bästa lösningen, för oss, våra medlemmar och våra leverantörer, säger Johan Almesjö, VD på HBV.
SABO är allmännyttans bransch- och intresseorganisation med över 300 medlemmar som äger och förvaltar cirka 800000 bostäder i Sverige. Alla medlemmar är allmännyttiga bostadsbolag, små som stora.
– Att kunna ligga i framkant vad avser hållbarhet och ny teknik, handlar om att ständigt utmana sig själv i vardagen och våga ifrågasätta det vi vet just nu. Som medlemmar i Sustainable Innovation kommer det ge oss ytterligare en plattform för att tillsammans med andra samhällsaktörer göra allmän nytta på riktigt, säger Jonas Högset, enhetschef fastighet och boende på SABO.
Sustainable Innovation är ett icke vinstdrivande företag som driver projekt för hållbar samhällsbyggnad. Sedan starten 2008 har hundra pilotprojekt genomförts inom områdena mobilitet, energisystem och byggnation. HBV blir det elfte medlemsföretaget att gå med i samarbetet för en mer hållbar utveckling. I dagsläget drivs 33 projekt runt om i landet tillsammans med medlemsföretag, akademi, städer samt näringsliv