Nyheter

Så minimerar du föreningens energiförbrukning

Höjda elpriser kan bli en obehaglig överraskning för många. Det främsta rådet brukar vara att byta elbolag för att minska elkostnaderna. Men för boende i flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar finns det fler åtgärder att ta till för att sänka sina elkostnader. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ABs expert ger sina bästa tips för att hålla nere elräkningen.
Att sänka elkostnaderna är en ständig utmaning för både boende och bostadsrättsföreningar. Innan
priserna hos de olika elbolagen kartläggs kan det dock vara en god idé att se över energiförbrukningen.
Där finns det ofta åtgärder att vidta som har större påverkan på elräkningen än ett byte av elavtal. SBC
Sveriges BostadsrättsCentrum AB tipsar om hur boende i flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar ska
tänka när det kommer till elförbrukningen.
– Det första en bostadsrättsförening kan göra är att se över sin elförbrukning överlag. Det är den
största och viktigaste insatsen. Var är elförbrukningen som störst i de gemensamma utrymmena och
var behövs det insatser? Är det kanske belysningen, hissen eller torkskåpet som drar onödigt mycket
el? Här finns det potentiellt en hel del att göra för att minska energiförbrukningen, säger Nina
Wahlberg, Affärsområdeschef teknisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
Sedan 2006 är det lag på att fastigheter ska ha en energideklaration. Energideklarationen ska förnyas
vart 10:e år. Det är viktigt att följa upp den och ta fram en åtgärdsplan för att genomföra de
energibesparingar som föreslås i energideklarationen. Det kan exempelvis röra sig om energiläckande
fönster, justera eller byta värmesystem och andra tekniska åtgärder.
– Det finns dock några saker man inte bör spara in på när det kommer till elförbrukning. För att skapa
trygghet är det viktigt att ha belysning runt om fastigheten. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan det också
vara värt att investera i laddstationer för att minska de boendes CO2-avtryck, säger Nina Wahlberg.
Fyra enkla tips på att spara energi för en bostadsrättsförening:
1. Byt alla lampor till lågenergilampor
2. Använd närvarostyrda lampor i utrymmen där det passar
3. Se över hissarna i huset – välj energisnåla och effektiva alternativ med närvarostyrd belysning.
4. I takt med att inventarier byts ut – välj energisnåla alternativ. Exempelvis tvättmaskin och torkskåp.
Fem enkla tips på att spara energi för boende:
1. Minska duschtiden
2. Justera inomhusklimatet till max 21 grader
3. Vädra ordentligt men korta stunder, stäng av elementen under tiden
4. Byt till nya moderna fönstertätningar