Nyheter

Svenskarnas drömchef: en tydlig och lyhörd människokännare

Lyhörd, tydlig, coachande och människokännare – det är de viktigaste egenskaperna hos svenskarnas drömchef. Överlag verkar svenskarna också vara nöjda med sina chefer. Tre av fyra tycker att deras närmaste chef är mycket eller ganska bra, och ju nöjdare man är med chefen desto bättre trivs man med jobbet, visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.
– En bra chef har stor betydelse för hur nöjd man är med sin arbetsplats och för företagets konkurrenskraft. De som satsar på att stötta och utveckla sina chefers förmågor får mer motiverade medarbetare och ökar chanserna att både attrahera, rekrytera och behålla anställda, säger Elisabeth Wennström, operativ direktör på Manpower och vinnare av Årets Chef 2018.
Svenska chefer får ett gott betyg i årets Work Life-undersökning. Tre av fyra svenskar, 73 procent, tycker att deras närmaste chef är mycket bra eller ganska bra. Undersökningen visar också att ju högre betyg chefen får, desto bättre trivs man på sin arbetsplats. De som är nöjdast med chefen känner sig mindre stressade och planerar inte heller att byta jobb i lika hög utsträckning.
I stort sett alla, 98 procent, är överens om att det är mycket eller ganska viktigt att ha en bra chef på jobbet. När svenskarna rangordnar egenskaperna hos sin drömchef är lyhördhet och tydlighet viktigast, med coachande och människokännare på delad tredjeplats. De minst viktiga egenskaperna hos en drömchef är att vara effektiv och resultatorienterad.
– I dag är det allt viktigare med ett kommunikativt ledarskap, där chefen lyssnar på och litar på medarbetarnas förmåga att tycka, tänka och föreslå nya lösningar. Det ger motiverade medarbetare som mår bra på jobbet och ofta klarar mer än de trodde var möjligt, säger Elisabeth Wennström.

Bild: Manpower