Nyheter

MVB presenterar rekordresultat för 2018

2018 blev ännu ett bra år för byggkoncernen MVB. Fakturering överträffade tidigare nivåer och koncernen noterade ett nytt rekord på 2,7 miljarder kronor. Resultatet efter finansiella poster blev även det historiskt högt på dryga 100 miljoner kronor.
– Vi har haft ett framgångsrikt år där alla MVB-bolagen avslutat året med positiva resultat. Vi fortsätter att stärka vår position på marknaden som ett av landets största privatägda byggbolag och vi växer med god lönsamhet. Vi har fantastiska medarbetare och i kombination med god soliditet och likviditet samt en välfylld orderstock vid årets slut, har vi ett mycket bra utgångsläge för kommande år, säger MVB:s styrelseordförande Sture Kullman (bilden).

MVB har under året avslutat flera stora projekt såsom Bank Hotel i centrala Stockholm, flerfamiljshusen Hovås Hills i Göteborg, och nya konsthögskolan i Malmö. Samtidigt har flera nya, omfattande projekt påbörjats under året. Här kan nämnas Kv. Princeton 1 i Solna som är en fastighet för forskning inom Life Science, den nya bandyanläggningen på Gubbängens IP, brandstationen Trygghetens Hus i Trelleborg och ett nytt köpcentrum i Falkenberg.
– Orderingången är fortsatt god, vilket visar på att vi arbetar på rätt sätt, både i anbudsförfarandet och i produktionen, säger Thomas Ellkvist, VD MVB Syd AB.
– Inför året var vårt mål att förfina våra processer och det tycker jag vi har lyckats bra med.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi ska fortsätta att stimulera organisationen till utveckling och nytänkande, säger Henrik Ljungdahl, VD MVB Astor Bygg.
– Vi fortsätter att växa organiskt som en del av en välmående koncern som ger oss alla de förutsättningar vi behöver för att göra även 2019 till ett fantastiskt byggår, avslutar Per Ununger, VD MVB Öst.