Nyheter

Världens första promenadvänliga anslutning mellan flygplats, stad och natur

C.F. Møller Architects presenterar en masterplan som skapar världens första 100 % promenadvänliga anslutning mellan en internationell flygplats, natur och urbana stadsfunktioner.
Aviapolis i Finland är ett stort stadsområde som omger Helsingfors internationella flygplats – Airport City Aviapolis. Området är en del av kommunen och staden Vanda. Vanda är tillsammans med Helsingfors, Esbo och Grankulla en del av Storhelsingfors och Vanda är Finlands fjärde största stad.
C.F. Møller Architects avtäcker nu en masterplan för Aviapolis kärnområde. Kärnområdet är beläget bredvid järnvägsstationen, och stadens ambition är att det ska bli det tätaste, mest omväxlande och mest tillgängliga området i Aviapolis. Ett område med urban känsla, hög kvalitet och med stark profil och identitet. Utgångspunkten är att området ska bli hem för 1 000–2 000 boende och 10 000 arbetsplatser.
– Vårt team förstod redan i ett tidigt skede att det mest trängande behovet för en lyckad utveckling av denna masterplan var att skapa en tydlig och enhetlig vision för hela kärnområdet, säger Danyal Taylan, arkitekt och studiochef på C.F. Møller Architects.
Projektteamets vision var att sammanföra befintliga och naturliga element hos staden, flygplatsen och naturen och på så vis skapa en ”promenadvänlig flygplatsstad i naturen”.
– Nyckelverktygen för att nå fram till detta har varit att stärka mötet mellan natur, kommunikation, lokalsamhälle och kultur, att definiera de olika framtida användargrupperna för planeringen av det framtida kärnområdet och att förvandla alla möten till värdefulla framtida tillgångar, förklarar Danyal Taylan.
Att uppfinna en 100 % promenadvänlig fotgängarfil
Kärnområdet i Aviapolis kommer att löpa längs med Helsingfors internationella flygplats. Detta område definieras av stadsfunktioner genom vilka en hundraprocentigt promenadvänlig fotgängarfil med namnet ”The Strip” kommer att löpa.
The Strip kommer att börja vid den framtida Terminal 3 som en upphöjd fotgängarfil med en grön och urban särprägel, upplyft över flygplatsens infrastruktur. Denna logistiska uppdelning i två nivåer förvandlar flygplatsens avgångs- och ankomstpunkter till världens första promenad- eller cykelanslutning mellan en internationell flygplats och stadens funktioner – promenera hem eller njut av stadens funktioner vid korta besök.
The Strip landar på marknivå och löper genom kärnområdet med olika stadsfunktioner som ansluter längs dess 1,8 kilometer långa sträckning. The Strip flyter som en flod genom campusområden, parker, torg, kommersiella funktioner, bostäder och natur, och ansluter till kollektivtrafik och andra transportfunktioner. The Strip blir en destination i sig själv med dygnet runt aktiva, urbana utrymmen, som initieras av en serie urbana nav, som ett skogstorg, en campuspark och en transporthubb längs vägen. Masterplanens vision är att slå samma befintliga element i naturen, staden och flygplatsen till en enda urban organism och skapa attraktiva synergier i den unika blandningen av användargrupper: besökare, boende, studenter, konstnärer och personer som arbetar i området. En grön och socialt hållbar promenadstad som ansluter världen till Finland.
Aviapolis kärnområde är ett av flera masterplanprojekt som C.F. Møller Architects för närvarande arbetar på i England, Danmark, Sverige, Belgien, Irland, Norge och Tyskland.
Fakta:
Kund: Vanda Stad
Storlek: Bostäder 277 000 m², kontor 232 000 m², flygskola 25 000 m², hotell 7200 m², offentliga byggnader 48 000 m², blandad användning 98 000 m²
Bild; C.F. Møller Architects