Nyheter

Svanen och SundaHus utökar samarbete

Idag har SundaHus och Nordisk Miljömärkning signerat ett avtal för ett fortsatt och utökat utbyte av information mellan systemens olika databaser.
Sedan tidigare finns det flera olika funktioner i SundaHus Miljödata som ger stöd vid Svanencertifiering av byggnader. Bland annat finns det redan idag en koppling som innebär att produkter märkta med Svanen eller EU-blomman visas i SundaHus Miljödata. I systemet visas även produkter som är ”listed” (det vill säga registrerade, deklarerade och granskade) och ”listed with remarks” i Svanens husproduktsportal. Med den nya lösningen kommer arbetet med denna funktion att bli effektivare och mera kvalitetssäkrat eftersom den ger möjlighet till säkrare och effektivare utbyte av information baserat på GTIN-nummer.
– Avtalet är resultatet av ett samarbete som pågått under en tid och därför är det förstås särskilt roligt att vi nu kan fortsätta samarbetet och även börja utbyta information enligt den nya modellen, säger Jan Boström, Teknikutvecklingschef på SundaHus.
En grund för att det ska fungera säkert och smidigt är att systemen är överens om hur de identifierar artiklar vilket i praktiken innebär att varje artikel måste ha en globalt unik identitet. Den artikelidentitet som används är GTIN.
– SundaHus Miljödata har redan 35.000 registrerade GTIN men för att underlätta för byggmaterialtillverkare har vi även tagit fram ett gemensamt format för att på ett effektivt sätt lägga in GTIN i respektive system, avslutar Jan.
Den tekniska implementationen i SundaHus Miljödata har redan påbörjats och beräknas vara klar inom ett par veckor.