Nyheter

Samverkan en nyckelfaktor när cementindustrin tar nästa steg mot klimatmålen

Förra året överlämnade Cementa sin färdplan till regeringen. Under onsdagen var det dags för en uppföljning under en heldagskonferens i Stockholm där ledande politiker och olika branscher inom produktions- och tjänstesektorn samlats för att diskutera hur man kan uppnå Sveriges klimatmål om fossilfrihet år 2045.
– Klimatutmaningen är här och nu och måste lösas av oss tillsammans. De färdplaner som har presenterats visar på ett nytt synsätt. Nu är det inte längre regeringen som försöker få med sig näringslivet på en omställning, utan ni har gjort er hemläxa och visar oss vilka hinder som behöver röjas bort, och hur vi tillsammans kan få synergier så att omställningen går snabbare, sa Isabella Lövin, miljö- och klimatminister.
Magnus Ohlsson, vd Cementa fick besvara frågor om vad Cementa gjort sedan sist och hur man planerar att arbeta framåt för att nå klimatneutralitet.
– Vi fortsätter att fasa ut kolet som en energikälla i cementproduktionen och att allt mer nyttja utsorterade restprodukter som inte går att återanvända. I dag drivs ugnarna till 60 procent med alternativa bränslen. Det följer planen att ha ersatt kolet vid vår största fabrik i Slite på Gotland till år 2025, säger Magnus Ohlsson.
I december i fjol avslutades första fasen av projektet CemZero där Cementa tillsammans med Vattenfall, med stöd av Energimyndigheten, bevisar att det går att tillverka cementklinker med el som energikälla.
Magnus Ohlsson fastslår att det även kommer att krävas CCS-lösningar (carbon capture and storage), det vill säga avskiljning och lagring av koldioxid, och att regeringen behöver etablera en strategi för hur detta ska göras i Sverige. Cementas systerverksamhet i Norge är på väg mot en fullskalig CCS-lösning med stöd av norska regeringen. Om alla pusselbitar faller på plats, kan detta bli verklighet redan 2024. Det blir då världens första CCS-anläggning för cementindustrin. Se illustration nedan.
– Med nya tekniksprång kan vi nå klimatneutralt samhällsbyggande med cement och betong. Tekniken finns, men det krävs också politisk vilja och genomtänkta satsningar, säger Magnus Ohlsson.