Nyheter

Bygg Göteborg har hållbarhet, samhällsbyggnation och framtid i fokus

Branschmässan Bygg Göteborg är en ny mötesplats som har Göteborgsregionens planerade utveckling vad gäller infrastruktur, samhällsbyggnation, bostäder, kommersiella fastigheter och byggbranschens framtid i fokus. Bygg Göteborg arrangeras på nyöppnade Åbymässan den 21–22 mars. 
Bygg Göteborg spänner över ett brett område av samhällsfrågor. Hur ser våra städer ut 2035? Vilka åtgärder behövs för att nå regeringen uppsatta hållbarhetsmål om att byggbranschen vara helt klimatneutral till 2045? Går det bygga nytt och billigt? Frågorna är många, men på Bygg Göteborg finns näringsliv, politiker och offentlig sektor samlade för att hitta lösningar och vägen framåt för branschen inom hållbarhet, digitalisering, kompetensförsörjning och mycket mer.
Vi har tagit fram mässan tillsammans med dem som verkar för regionens utveckling, organisationer, myndigheter och företag och på det sättet skapat Västsveriges viktigaste mötesplats för byggbranschen, menar Stefan Mazetti, projektledare för Bygg Göteborg. 
Agendan för mässans två scener är utformad av alla bransch- och regionorganisationer. Debatterna och diskussionerna belyser de viktigaste och mest aktuella frågeställningarna, utmaningarna och framstegen för byggbranschen. Visioner och kunskaper från branschens tongivande aktörer i kombination med information om projekt som förändrar och utvecklar Göteborgsregionen.
Några av ämnena som kommer att diskuteras under Bygg Göteborg:

  • Regionen 2035–2070: Göteborg skall växa med en tredjedel till 2035 – ett utvecklingssprång som saknar motstycke i Göteborgs 400-åriga historia. Att greppa allt som skall byggas är svindlande, samtidigt i det ännu större perspektivet så har OECD identifierat Western Scandinavia (från Oslo till Hamburg), som en av de regionerna med störst tillväxtpotential inom EU. Redan idag så definieras Göteborg som Norges största hamn.
  • Klimatneutral byggsektor: I dagsläget trots alla satsningar på ekologisk hållbarhet inom byggbranschen så står byggbranschen för 11 – 33 procent av all negativ klimatpåverkan i Sverige. Enligt regeringens utsatta mål så skall även byggbranschen vara helt klimatneutral till 2045. En färdplan för byggbranschens resa mot klimatneutralitet har överlämnats till regeringen. I den här programpunkten får vi höra personerna som tagit fram färdplanen och som förvaltar den idag redogöra hur situationen ser ut. Vi får till exempel höra om hur cirkulär ekonomi redan idag minskat branschens miljöpåverkan. 
  • Byggandet och bostadspolitiken: Bostadsbyggandet är nödvändigt för samhället på flera sätt – inte enbart för att lösa bostadsbristen. Då bolag etablerar sig där de kan rekrytera så är möjligheten att finna en bostad väsentlig för regionens fortsatta möjlighet att vara en av Sveriges två största exportregioner. Samtidigt så finns farhågorna om att regionen står inför en bostadsbubbla och det är enligt många omöjligt att bygga nytt och samtidigt billigt. Våra partier har olika vägar att nå detta gemensamma mål och samtidigt så måste vi ta i beaktande att byggbranschen i sig är en del av landets ekonomi.