Nyheter

Sveriges bästa bostad finns i Uppsala

Sveriges Arkitekters Bostadspris delades ut till Inspiration Rosendal på Arkitekturgalan den 19 mars. Juryn belönar flerbostadshuset i Uppsala för att det är mycket bostad för pengarna, samtidigt som det håller hög arkitektonisk kvalitet och erbjuder många möjligheter till spontana möten.

– Inspiration Rosendal är ett steg bort från lyxbostaden, som visar att det går att bygga bostäder med starka kvaliteter och bra funktioner utan att bli dyrt. Det är också ett exempel på hur bra det blir när arkitekt och beställare har ett förtroendefullt samarbete. Vi i Sveriges Arkitekter hoppas få se många efterföljare, säger vice förbundsordförande Fredrik Drotte.
Det vinnande bostadshuset ligger i ett nytt område, Rosendal, på gångavstånd från centrala Uppsala. Tomten och därigenom huset är trekantigt, med stora gemensamma rum i varje hörn, och totalt 347 små lägenheter. Kvadratmetrarna är lagda på de gemensamma ytorna, med bland annat taklandskap med löparbana och ett sexvåningsgym i ett av hörnen. Risken för ofrivillig ensamhet är kraftfullt bortbyggd.
Ansvarig arkitekt är Köpenhamnskontoret Christensen & Co Arkitekter, genom arkitekt MAA Michael Christensen och arkitekt SAR/MSA Mikael Ahrbom. Beställare är Gorgen Abrami och Henrik Svanqvist, Rosendal Fastigheter.
Juryns vinnarmotivering: Projektets grundläggande ambition är att integrera bostaden med omgivningens rika utbud av mötesplatser och att ytterligare öka stadsdelens karaktär med dess utpräglat gemensamma sammanhang. Husets generösa rekreationsrum i flera plan, taklandskapets mötesplatser, grönska och träningsytor ger stora möjligheter till spontana möten. Byggnadsvolymen, konsekvent gestaltad inom ett repetitivt och välproportionerat modulsystem, rymmer nyskapande och skickligt utförda lägenhetslösningar.
De övriga nominerade var 79&Park i Stockholm (arkitekt Bjarke Ingels Group, beställare Oscar Properties), Lyceum i Stockholm (arkitekt Andreas Martin-Löf, beställare Oscar Properties) och Ohboy i Malmö (arkitekt Cord Siegel och Axel Hauschild, beställare Hauschild + Siegel Construction).
Sveriges Arkitekter delar ut Bostadspriset för att stimulera och öka kunskaperna om bra bostadsbyggande. Priset belönar ett nybyggt bostadshus eller bostadskvarter av hög arkitektonisk kvalitet. Bostadsprisjuryn ska enligt stadgarna för priset särskilt beakta boendekvaliteter, en god genomförandeprocess, tradition och internationella influenser samt hur tekniska innovationer gestaltas.
Juryn utses av Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur. Årets jury består av arkitekterna SAR/MSA Ingrid Reppen (ordförande), Kajsa Crona, Susanne Ramel och Peter Hulting samt landskapsarkitekt LAR/MSA Alf Orvesten. Jurysekreterare är arkitekt SAR/MSA Sandra van Rooij Edfelt.
Bilden:
Inspiration Rosendal.
Foto: Johannes Rousseau