Nyheter

Svenskt byggbolag bygger billiga hyresrätter i…Berlin

”Tyskland är ett föregångsland på detta område med en bygglagstiftning som gör det lätt och snabbt att få bygglov. Kärnan i dagens bostadsutmaning i Sverige utgörs av att det byggs bostäder som människor inte har råd att bo i och att byggtakten med planering och förarbeten är för låg”, skriver Olle Boback Affärsenhetschef för byggbolaget Bonava i Tyskland i ett debatt inlägg på svt.se.
Bonava bygger just nu billiga hyresrätter i Berlin och det med helt andra förutsättningar i Sverige – utan att ge avkall på vare sig arkitektoniska kvaliteer.

I Sverige bör man införa ett förenklat planförfarande, kortare handläggningstider för bygglov och minimera de kommunala särkraven för att lyckas hantera bostadsutmaningen, menar Olle Boback vidare.
Boverket gör idag bedömningen att 600 000 nya bostäder behöver byggas fram till 2025. Behovet av nya bostäder är med andra ord stort. Mycket stort.

I Tyskland ser dock beslutsprocesserna lite annorlunda ut än i Sverige:
Tyska kommuner och städer har rätt att bevilja bygglov utan att genomföra en full detaljplaneprocess i områden som inte är planlagda, förutsatt att byggnationen anpassas till omgivande bebyggelse.
Enhetliga krav över hela landet.
I Tyskland kan t.ex. Bonava därför börja bebygga en tomt endast 1–1,5 år efter ett markförvärv, jämfört med efter 5–7 år i Sverige.
Olle Boback menar vidare att för att lösa bostadsbristen krävs enligt en ökad professionalisering, upprepning och effektivisering utan att ge avkall på det arkitektoniska uttrycket.