Nyheter

NCC i ramavtal om renovering värt 3,3 miljarder kronor i Danmark

NCC har undertecknat ett fyraårigt ramavtal värt drygt 3,3 Mdr SEK med det allmännyttiga bostadsbolaget fsb i Danmark. NCC kommer i detta ramavtal att samverka med COWI, RUBOW Architects, Smith Innovation och BM Byggeindustri.
Samarbetet, som går under namnet HJEM, kommer att utföras med fsb främst i fråga om renovering och planering, och eventuellt om ett antal nya byggnader. Projekten kommer att variera i storlek, från småskaliga uppdrag med ett värde om 1 MSEK till storskaliga projekt värda upp till 700 MSEK. Under 2019 väntas projekt värda mellan 700 och 800 MSEK inledas inom ramavtalet.
– Vi är glada och stolta över att ha tagit hem ramavtalet med fsb. Alla parter har arbetat hårt för att få det här till stånd, säger Dennis Nielsen, chef för NCC Refurbishment i Denmark.
HJEM valdes i konkurrens med två andra förkvalificerade team. Ramavtalet löper på en period om fyra år med möjlighet till två års förlängning.
– HJEM har visat prov på en osedvanlig förståelse för vad det innebär att arbeta med allmännyttiga bostäder, säger Lone Zeeberg Nielsen, chef för konstruktion och utveckling på fsb.
Bild: NCC