Nyheter

Göteborgsskildrare vinner Sveriges Arkitekters Kritikerpris

Journalist Mark Isitt mottog Sveriges Arkitekters Kritikerpris på Arkitekturgalan den 19 mars. Han har under längre tid skildrat den arkitektoniska utvecklingen i Göteborg och fick brett genomslag under 2018, bland annat i radioserien Stadsinspektionen. Juryn belönar Mark Isitts folkbildningsgärning, som populariserar utan att bli populistisk, och hans outtröttliga fokus på det byggda resultatet.
– I dagens medieklimat är det uppfriskande med en kritiker som kan ställa politiker och arkitekter mot väggen utan att vara populistisk. Vi behöver skribenter som kan förklara vad en så komplex materia som arkitektur är utan förenklande slagord, säger vice förbundsdirektör och landskapsarkitekt LAR/MSA Elisabet Elfström.
En jury som består av arkitekter och skribenter, vald av Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur, har enhälligt valt Mark Isitt som mottagare av Kritikerpriset. Priset delas ut varje år till årets bästa arkitekturanalys eller insats för att diskutera arkitektur och stadsplanering i media eller på annan plats i det offentliga rummet. Priset består av ett diplom och ett resestipendium om 10 000 kronor.
Mark Isitt har varit verksam som journalist sedan 1980-talet, bland annat som chefredaktör för Forum. Han är också författare samt anlitad som moderator och föreläsare. Mark Isitt är aktuell som programledare för Stadsinspektionen i P1, arkitekturskribent i G-P och creative director för Nordic Architecture Fair i Göteborg.
Juryns motivering lyder:
Mark Isitt är en mycket aktiv arkitekturkritiker, verksam sedan länge men som under 2018 fått ett verkligt brett genomslag – i såväl tv, radio, tidskrifter och dagspress som på mässor och debattscener runt om i landet.
I en tid präglad av populism och stark förenkling populariserar han insiktsfullt vad arkitekturen i all sin komplexitet kan göra och tvekar inte att modigt skilja på vad som är vackert eller fult. I inspektioner av hus och städer folkbildar Mark Isitt i ordets bästa bemärkelse; lyssnar på invånare, stadsplanerare och arkitekter och tillför sin egen kunskap och tydliga värdering med ett klarspråk och en lust till arkitekturen som engagerar.
Ständigt på allmänhetens sida ställer vinnaren besvärliga frågor till arkitekter och stadsplanerare i det ärliga uppsåtet att stärka både arkitekturen, dess ställning i samhället och arkitektens roll. Han kräver samtidigt att arkitekterna ska träda fram ur kontorsvrårna och själva argumentera för skönhet.
Mark Isitt följer år efter år i dagspress det som sker i ett expanderande Göteborg. Mitt i ett kaos av utbyggnadsplaner, policys och styrdokument fokuserar han obönhörligt på det byggda resultatet. Vad det blev, men framför allt vad det kan komma att bli. Vass och obekväm för somliga, ögonöppnande och rättfram för andra.
– Min ambition har alltid varit att kommunicera arkitektur till en bred publik – utan att för den skull skriva arkitekterna på näsan – att bemyndiga, hjälpa allmänheten att formulera en uppfattning i arkitektur- och stadsplanefrågor. Det låter grandiost, inser jag. Men det kanske man kan tillåta sig nu när man vunnit ett så här ståtligt pris? säger Mark Isitt.
Bilden:
Vinnare av Kritikerpriset 2018.
Foto: Jonas Malmström